Testy laboratoryjne

Zaawansowane badania laboratoryjne dowiodły, że miedź przeciwdrobnoustrojowa stale zwalcza groźne drobnoustroje, nie ściera się i jest bezpieczna w użyciu.

W wiodących ośrodkach na świecie, w tym w Wielkiej Brytanii i USA, Południowej Afryce, Niemczech i Japonii przeprowadzono testy laboratoryjne dotyczące efektywności stopów miedzi. Rezultaty zostały zweryfikowane oraz opublikowane.

W USA, wyniki testów zostały niezależnie zweryfikowane przez EPA, celem dopuszczenia materiałów do rejestracji. Aby otrzymać taką rejestrację, należało wykazać skuteczność stopów Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej, zgodnie z rygorystycznymi protokołami EPA. Działanie miedzi w kwestiach zwalczania bakterii* zbadano zgodnie z trzema protokołami. Wyniki zamieszczono poniżej:

Testy niezbędne w celu rejestracji US EPA

W ocenie działania Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej w ośrodkach zdrowia wykorzystano trzy protokoły Dobrych Praktyk Laboratoryjnych (GLP):

  1. Efektywność jako Środka Higienicznego-ocenia liczbę bakterii po dwóch godzinach od poddania działaniu.
  2. Miejscowe Działanie Odkażające-ocenia liczbę bakterii przed i po sześciu cyklach mokrych i suchych, w których bakterie podawane są do aparatu próbnego (patrz schemat na Rys.1).
  3. Stała Redukcja Zanieczyszczenia Bakteriami-ocenia liczbę bakterii po ośmiokrotnym zaszczepieniu powierzchni miedzianej w czasie 24 godzin, bez pośredniego mycia i czyszczenia.

Figure 6

Rysunek1: Schemat protokołu Miejscowego Działania Odkażającego.

Tabela 1 przedstawia wyniki testów 216 GLP, na podstawie trzech protokołów, dwóch do trzech próbek sześciu stopów miedzi i sześciu szczepów bakterii*. W obu powyższych testach, uzyskano wynik redukcji bakterii wyższy niż 99,9% widoczny we wszystkich siedemdziesięciu testach, w porównaniu ze stalą nierdzewną (S304). W teście Stałej Redukcji Zanieczyszczenia , uzyskano wynik redukcji bakterii wyższy niż 99,9% widoczny w sześćdziesięciu trzech z siedemdziesięciu dwóch testów, ponownie w porównaniu z S304. W pozostałych dziewięciu testach , wynik wynosił od 99.3 do 99.9%. Podsumowując, wynik wyższy niż 99.9% uzyskano w 207 z 216 testach. W pozostałych testach wynik wyniósł od 99.3% do 99.9%. Wyniki takie wskazują na efektywność, trwałość i powtarzalność działania stopów miedzi.

Figure 5

Rysunek 2: Wyniki testu stałej redukcji skażenia MRSA na Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej C11000 oraz Stali kwasoodpornej S30400. Każe zaszczepienie 650,000 komórek bakteryjnych. - Kliknij na wykres, aby powiększyć

Tabla 1: Średni stopień redukcji zanieczyszczenia bakteryjnego (wg. Dobrych Praktyk Laboratoryjnych)

 

Gr.

Stop

%Cu

S.aureus

E.aerogenes

MRSA

P.aeruginosa

E. coli O157:H7

Efektywność
jako środka odkażającego

 

 

 

 

 

 

I

C110

99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

II

C510

94.8

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

III

C706

88.6

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

IV

C260

70

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

V

C752

65

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

VI

C280

60

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowy środek odkażający

 

 

 

 

 

 

I

C110

99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

II

C510

94.8

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

III

C706

88.6

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

IV

C260

70

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

V

C752

65

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

VI

C280

60

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

 

 

 

 

 

 

 

Stała redukcja zanieczysz-czenia

 

 

 

 

 

I

C110

99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

II

C510

94.8

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

III

C706

88.6

>99.9

>99.9

99.9

>99.9

>99.9

IV

C260

70

99.6

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

V

C752

65

99.7

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

VI

C280

60

99.8

>99.9

99.9

>99.9

>99.9

 

 

Miedź i jej stopy są materiałami inżynierskimi o dużej wytrzymałości, bogatej kolorystyce, nadającymi się do ponownego przetwarzania. Metale te są ogólnie dostępne w postaci całej gamy półproduktów przeznaczonych do produkcji różnorodnych wyrobów gotowych. Miedź i jej stopy stanowią atrakcyjny zestaw materiałów dla projektantów tworzących funkcjonalne, ekologiczne i przystępne cenowo produkty.

Czysta miedź oraz niektóre jej stopy (określane wspólnym mianem Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej) posiadają naturalne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, a produkty z nich wykonane zyskują dodatkową funkcję, nie związaną z ich pierwotnym przeznaczeniem - służą podniesieniu poziomu higieny. Wyroby z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej stanowią uzupełnienie, a nie substytut standardowych praktyk kontroli zakażeń. Niezbędne jest przestrzeganie istniejących procedur w zakresie utrzymania higieny, włączając w to procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych.

*Porównanie licznych publikacji naukowych wskazuje na fakt, że Miedź Antydrobnoustrojowa przeciwdziała powstawaniu bakterii, wirusów, grzybów i pleśni, w tym gronkowca złocistego, wirusa grypy typu A (H1N1), bakterii beztlenowych oraz enterokoków.

Miedź Antydrobnoustrojowa stanowi jedyny materiał powierzchniowy, o skuteczności potwierdzonej przez rejestr Amerykańskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska, zwalczający ponad 99,9% drobnoustrojów w ośrodkach opieki zdrowotnej w ciągu dwóch godzin od wystawienia na działanie bakterii. Testowane organizmy to gronkowiec złocisty, Staphylococcus auerus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, E. coli O157:H7 oraz bakteria Enterococcus faecalis, odporna na działanie wankomycyny.

Dalsze badania1 wykazały, iż Miedź Antydrobnoustrojowa przewyższa działaniem dwie powszechnie stosowane powłoki na bazie srebra, w typowych warunkach pomieszczenia. Badania2 przeprowadzane na oddziale szpitala Selly Oak Hospital, wykazało iż Miedź Antydrobnoustrojowa posiada odsetek skuteczności w zwalczaniu drobnoustrojów wynoszący 90-100%, w porównaniu z konwencjonalnie stosowanymi materiałami.Próby przeprowadzone w USA i Chile także potwierdzają te wyniki. Miedź Antydrobnoustrojowa pokrywa i uzupełnia, niemniej nie zastępuje standardowych działań ochronnych, wykazujących skuteczność przeciwdrobnoustrojową.

[1] Effects of temperature and humidity on the efficacy of methicillin-resistant Staphylococcus aureus challenged antimicrobial materials containing silver and copper. H T Michels, J O Noyce and C W Keevil, Letters in Applied Microbiology, 49 (2009) 191-195.

[2] Role of copper in reducing hospital environment contamination. A L Casey, D Adams, T J Karpanen, P A Lambert, B D Cookson, P Nightingale, L Miruszenko, R Shillam, P Christian and T S J Elliott, J Hosp Infect (2009).

 

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Accept