Testy kliniczne

Na całym świecie trwają testy kliniczne badające potencjał Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej w zwalczaniu infekcji w ośrodkach służby zdrowia.

Testy laboratoryjne jasno wykazały, że Miedź Przeciwdrobnoustrojowa eliminuje bakterie będące przyczyną infekcji i stanowi najefektywniejszy materiał dotykowy. Obecnie, przeprowadzane są testy laboratoryjne mające dowieść skuteczności miedzi w codziennych warunkach użytkowania. Testy Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej odbywają się w szpitalach na całym świecie, a pod uwagę bierze się wyniki protokołów, rodzaj oddziału (geriatryczny, intensywnej opieki medycznej i ogólny), występujące szczepy kliniczne oraz regulacje w ośrodkach służby zdrowia.

WIELKA BRYTANIA

W Wielkiej Brytanii, prof. Tom Elliott, konsultant ds. Mikrobiologii i Zastępca Dyrektora Generalnego Niezależnego Funduszu Państwowej Służby Zdrowia Szpitala Uniwersyteckiego w Birmingham, przeprowadził indywidualne próby w Szpitalu Selly Oak, Birmingham. Testy przeprowadzono na oddziale ogólnym, wykorzystując zarówno miedź jak i inne standardowe materiały. Celem badań było wykazanie możliwości miedzi w redukcji zanieczyszczenia środowiska oraz wskazanie jej pozytywnego działania w 'pakiecie pacjenta'- działań, które mają za zadanie zwalczać istniejące infekcje.

Pierwsze wyniki testu-przeprowadzone na kranach, przenośnych tacach i deskach klozetowych, przedstawiono na Konferencji Naukowej dt. Czynników Bakteriobójczych oraz Chemioterapii (ICAAC) w Waszyngtonie, USA, w październiku 2008. Wyniki wskazują, iż powierzchnie na bazie materiałów zawierających miedź zwalczają wiele potencjalnie szkodliwych drobnoustrojów, znacznie zmniejszając ich liczbę w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, personelem i odwiedzającymi. Dane uzyskane z okresu ponad dziesięciu tygodni badań trzech produktów jasno wskazują na fakt, że przedmioty z miedzi zawierają o 90-100% mniej drobnoustrojów niż takie same przedmioty wykonane z innych materiałów (chromowane, miedziane, aluminiowe i z tworzyw sztucznych)[1].

Prof. Elliott wyjaśnia: "Oznacza to, że ryzyko infekcji jest mniejsze, bowiem wiemy, że jedną z metod rozprzestrzeniania się chorobotwórczych organizmów jest dotyk. Uzyskane wyniki są więc bardzo obiecujące".

"Ważny jest uzyskany wynik-redukcja 90-100% drobnoustrojów, nawet po całodziennym dotykaniu danej powierzchni przez rzesze osób. Daje to nam kolejną broń w walce z infekcjami."

Produkty z miedzi poddane badaniu-tapicerka drzwi, armatura łazienkowa, stoliki na kółkach i tace na łóżko, zbadano pod kątem standardowych protokołów i formularzy czyszczenia, w tym czystości toalety i usuwania wycieków. W okresie 24-36 miesięcy od momentu instalacji, zaobserwowano jedynie lekkie utlenienie na powierzchni. Porównując kolory miedzi, złota i brązu widać, że miedź zachowuje się inaczej w odróżnieniu do pozostałych składników, niemniej to właśnie ten materiał przyjęli pacjenci, personel i goście oddziałów.

Druga faza testów wiązała się z badaniem dostępnych odmian miedzi i powierzchni kontrolnych na przestrzeni dłuższego okresu czasu, celem uzyskania miarodajnych wyników. Wyniki będą dostępne pod koniec 2010 roku.

Chile

W Chile, co roku notuje się 70,000 zakażeń szpitalnych, z czego większość spowodowana jest występującymi w szpitalu patogenami w rodzaju S. aureus, P aeruginosa i A. baumanii.

Podczas 30-tygodniowego testu klinicznego w Szpitalu Cobre, w Calama, przeprowadzono aktywne analizy na oddziale intensywnej opieki medycznej (ICU). Badaniom poddano dziewięćdziesiąt dziewięć powierzchni miedzianych z 90 sal wyposażonych w różne przedmioty miedziane oraz z tylu samych sal bez przedmiotów miedzianych. Tace na łóżko wykonano ze stopu miedzi C70600. Poręcze łóżek powleczono stopem C11000. Krzesła dla odwiedzających wraz z podpórkami na ręce wykonano ze stopu C70600. Stojaki na kroplówki z C71000. Pióra do wpisywania danych na ekranach dotykowych powleczono mosiądzem (70% Cu, 30% Zn).

Po dziesięciu tygodniach wyniki wykazały ok. 90% redukcji drobnoustrojów na przedmiotach z miedzi w porównaniu ze stadium początkowym. Zmniejszenie ilości drobnoustrojów zanotowano w każdej badanej grupie. Co więcej, w trakcie badania utrzymywała się stała aktywność przeciwdrobnoustrojowa miedzi.

Miedź wykazała efektywność w zwalczaniu drobnoustrojów na wszystkich 6 testowanych rodzajach powierzchni (np. poręcze łóżek o 91%, dźwignie łóżek o 82%, tace o 83%, oparcia krzeseł o 92%, pióra do monitorów o 49%, stojaki na kroplówki o 88%).

Średnia zanieczyszczenia drobnoustrojami w salach, gdzie znajdują się powierzchnie miedziane, jest znacznie niższa niż w przypadku sal gdzie nie ma takich powierzchni. Staphylococci to najczęściej występujące organizmy, które można łatwo zwalczać dzięki miedzi. Planuje się kolejne badania w kwestii działania miedzi na drobnoustroje występujące w szpitalach.

Niemcy

W Klinice Asklepios, Wandsbek w Hamburgu, Niemcy, klamki w aluminiowych drzwiach, plastikowe włączniki światła oraz wyposażenie łazienek w oddziale geriatrycznym zastąpiono wyrobami z miedzi lub jej stopów. Profil pacjentów na badanych oddziałach był podobny. Wyniki pokazują znaczny spadek zanieczyszczenia komponentów z miedzi [2].

Finlandia

W badaniu przeprowadzonym w domu opieki, we współpracy z Departamentem Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Helsińskiego, porównano zanieczyszczenie przedmiotów miedzianych i nie miedzianych w salach pacjentów, łazienkach i pomieszczeniach wspólnego użytku. Wśród przedmiotów miedzianych wyróżniono stoliki na kółkach, klamki, poręcze, oparcia, sitka prysznicowe i przyciski. Pierwsze wyniki wskazują na wysoki poziom zanieczyszczenia przedmiotów nie miedzianych oraz obecność bakterii kałowych i moczowych (Staphylococcus aureus, E. coli i Candida albicans) tylko na przedmiotach pokrytych stalą nierdzewną, tworzywem lub chromem. Na powierzchniach z miedzi i stopów miedzi, wyszczególniono tylko bakterie Gram-pozytywne oraz cocci, a także wszelkie naturalnie występujące drobnoustroje skórne.

US

W USA, przeprowadzono próby na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (ICUs) a dalsze badania trwają w Centrum Przeciwnowotworowym Memorial Sloan-Kettering (MSKCC) w Nowym Jorku, na Uniwersytecie Medycznym South Carolina (MUSC), oraz w Centrum Medycznym Ralpha H. Johnsona (RHJVA), w Charleston, Południowa Karolina. Badania finansuje Departament Obrony USA, przy współpracy z Centrum Naukowym Telemedycyny i Technologii Komputerowych (TATRC). W testach badano natężenie zanieczyszczenia drobnoustrojami, współczynnik infekcji oraz przenoszenie zakażeń na oddziale IOM, gdzie wymieniono wiele sprzętów na ich miedziane odpowiedniki.

Dane posłużą także do zbadania potencjału Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej w zmniejszaniu liczby przenoszonych bakterii, powodujących zakażenia w ośrodkach służby zdrowia.

Pierwsze ujawnione wyniki wskazują, iż zanieczyszczenie powierzchni było wyższe na powierzchniach w bliższej styczności z pacjentem [3]. Kolejne wyniki wykazały 90% skuteczności w redukcji zanieczyszczenia powierzchni miedzianych w porównaniu z grupą kontrolną. Na badanych powierzchniach nie zanotowano obecności MRSA ani VRE [4].

Podobne badanie jest obecnie przeprowadzane w Szpitalu Calama w Chile a pierwsze wyniki potwierdzają te z Wielkiej Brytanii i Stanów, gdzie uzyskano wynik 90% redukcji zanieczyszczenia [5].

W badaniach ambulatoryjnych potwierdzono nie tylko spadek występowania obciążenia zanieczyszczeniem, ale zaobserwowano także efekt halo-zmniejszoną ilość drobnoustrojów w pobliżu miedzi. Powierzchnie miedzi okazały się być także o 17% odporniejsze na podatność działania drobnoustrojów ze środowiska [6].

Pozostałe

Kolejne badania odbywają się w Afryce Południowej [7], Grecji i Japonii.

 

 

[1] Rola Miedzi w Zmniejszaniu Zakażeń Bakteryjnych w Ośrodkach Służby Zdrowia

A L Casey, D Adams, T J Karpanen, P A Lambert, B D Cookson, P Nightingale, L Miruszenko, R Shillam, P Christian and T S J Elliott, J Hosp Infect (2009), doi:10.1016/j.jhin.2009.08.018.

[2] Żywotność Bakterii na Powierzchniach Miedzianych-Próby Kliniczne

André Mikolay, Susanne Huggett, Ladji Tikana, Gregor Grass, Jörg Braun and Dietrich H Nies. Applied Microbial and Cell Physiology, DOI 10.1007/s00253-010-2640-1. May 2010

[3] Zanieczyszczenie przedmiotów miedzianych na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej

C D Salgado, K A Sepkowitz, T Plaskett, J F John, J R Cantey, H H Attaway, L L Steed, H T Michels, M G Schmidt. Październik 2008.

[4] Badania pilotażowe określające efektywność Miedzi w redukcji obciążenia zanieczyszczeniem przedmiotów na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (ICU)

C D Salgado, A Morgan, K A Sepkowitz et al. Poster 183, 5-ta Jubileuszowa Konferencja nt. Infekcji związanych z Służbą Zdrowia, Atlanta, 29 Marzec, 2010

[5] Efektywność Powierzchni Miedzianych w redukcji obciążenia zanieczyszczeniem na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (ICU) Szpitala del Cobre, Calama, Chile

V Prado, C Durán, M Crestto, A Gutierrez, P Sapiain, G Flores, H Fabres, C Tardito, M Schmidt. Poster 56.044, przedstawiony na 14-tej Międzynarodowej Konferencji nt. Chorób Zakaźnych, Miami, 11 Marzec, 2010.

[6] Wpływ Miedzi na redukcję zanieczyszczenia w praktyce zakażeń u pacjentów z przychodni

B E Hirsch, H Attaway, R Nadan, S Fairey, J Hardy, G Miller, S Rai, D Armellino, M Schilling, W Moran, P Sharpe, A Estelle, J H Michel, H T Michels, M G Schmidt - zaprezentowali na Konferencji Naukowej dt. Czynników Bakteriobójczych oraz Chemioterapii (ICAAC) w Bostonie, MA, 13 Wrzesień, 2010

[7] Efektywność Powierzchni Miedzianych w redukcji obciążenia zanieczyszczeniami w ośrodkach opieki zdrowotnej w Południowej Afryce

Marais F et al, J Hosp Infect (2009), doi:10.1016/j.jhin.2009.07.010.

 

 

Miedź i jej stopy są materiałami inżynierskimi o dużej wytrzymałości, bogatej kolorystyce, nadającymi się do ponownego przetwarzania. Metale te są ogólnie dostępne w postaci całej gamy półproduktów przeznaczonych do produkcji różnorodnych wyrobów gotowych. Miedź i jej stopy stanowią atrakcyjny zestaw materiałów dla projektantów tworzących funkcjonalne, ekologiczne i przystępne cenowo produkty.

Czysta miedź oraz niektóre jej stopy (określane wspólnym mianem Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej) posiadają naturalne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, a produkty z nich wykonane zyskują dodatkową funkcję, nie związaną z ich pierwotnym przeznaczeniem - służą podniesieniu poziomu higieny. Wyroby z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej stanowią uzupełnienie, a nie substytut standardowych praktyk kontroli zakażeń. Niezbędne jest przestrzeganie istniejących procedur w zakresie utrzymania higieny, włączając w to procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Accept