Rejestracja EPA

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa stanowi jedyny stały materiał dotykowy zarejestrowany przez US EPA do ciągłego zwalczania bakterii*, będących przyczyną infekcji zagrażających zdrowiu ludzkiemu

Po wielu latach niezależnych testów laboratoryjnych, poprzedzonych dodatkowymi, rygorystycznymi badaniami zgodnymi z protokołami EPA, 29 lutego 2008 zarejestrowano do stosowania w ośrodkach zdrowia 275 stopów miedzi (w tym mosiądz i brąz). Lista ta jest ciągle rozszerzana i obecnie obejmuje ponad 450 zarejestrowanych stopów.

Takie produkty mają za zadanie powstrzymywać rozwój drobnoustrojów odpowiedzialnych za infekcje lub inne niepożądane objawy u ludzi.

Powłoki ze srebra nie uzyskały takiej rejestracji. Produkty takie, ukierunkowane na "zwalczanie danego składnika", zapewniają tylko częściową ochronę powierzchni przed zniszczeniem i nieprzyjemnym zapachem spowodowanym działaniem drobnoustrojów.

Powłoki ze srebra nie posiadają właściwości stałego zwalczania bakterii powodujących infekcje, podczas gdy powłoki z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej, tak.

Oficjalny komunikat dt. Rejestracji Stopów Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej

Produkty wykonane z lub zawierające miedź przeciwdrobnoustrojową zwalczają 99.9% bakterii* w czasie dwóch godzin od momentu kontaktu, przy regularnym czyszczeniu i jako uzupełnienie okresowych czynności czyszczenia i dezynfekcji.

Rejestracja EPA jest zatwierdzoną prawnie decyzją rządu USA, potwierdzającą efektywność produktów na bazie Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej w zwalczaniu sześciu rodzajów bakterii:

  • E. coli O157:H7, patogen pokarmowy, związany z dostawami żywności na dużą skalę;
  • Oporne na działanie metycyliny Staphylococcus aureus (MRSA), jeden z najgroźniejszych szczepów oporny na działanie antybiotyków i sprawca licznych infekcji szpitalnych;
  • Staphylococcus aureus, najpopularniejszy szczep z rodziny staphylococcus (np. staph), powodujący zagrażające życiu choroby, w tym zapalenie płuc i zapalenie opon mózgowych;
  • Oporne na działanie wankomycyny Enterococcus faecalis (VRE), oraz na działanie antybiotyków, odpowiedzialny za 4% wszystkich zakażeń związanych ze służbą zdrowia;
  • Enterobacter aerogenes, bakterie patogeniczne występujące w szpitalach, powodują liczne infekcje skórne i atakują inne tkanki ludzkiego ciała; oraz,
  • Pseudomonas aeruginosa, bakterie atakujące drogi oddechowe, moczowe, krew i skórę u osób o obniżonej odporności immunologicznej.

Odmiennie niż w przypadku innych materiałów stosowanych w służbie zdrowia takich jak gazy, płyny, spraye i proszki, Miedź Przeciwdrobnoustrojowa ma formę stałą.

W USA, produkty na bazie Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej mogą być sprzedawane wyłącznie przez zarejestrowanych producentów wykorzystujących zatwierdzone stopy.

Więcej informacji na ten temat na stronie: Public Health Claims.

Dodatkowe informacje znajdą państwo w sekcji dotyczącej Stanów Zjednoczonych.

Miedź i jej stopy są materiałami inżynierskimi o dużej wytrzymałości, bogatej kolorystyce, nadającymi się do ponownego przetwarzania. Metale te są ogólnie dostępne w postaci całej gamy półproduktów przeznaczonych do produkcji różnorodnych wyrobów gotowych. Miedź i jej stopy stanowią atrakcyjny zestaw materiałów dla projektantów tworzących funkcjonalne, ekologiczne i przystępne cenowo produkty.

Czysta miedź oraz niektóre jej stopy (określane wspólnym mianem Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej) posiadają naturalne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, a produkty z nich wykonane zyskują dodatkową funkcję, nie związaną z ich pierwotnym przeznaczeniem - służą podniesieniu poziomu higieny. Wyroby z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej stanowią uzupełnienie, a nie substytut standardowych praktyk kontroli zakażeń. Niezbędne jest przestrzeganie istniejących procedur w zakresie utrzymania higieny, włączając w to procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych.

*Porównanie licznych publikacji naukowych wskazuje na fakt, że Miedź Antydrobnoustrojowa przeciwdziała powstawaniu bakterii, wirusów, grzybów i pleśni, w tym gronkowca złocistego, wirusa grypy typu A (H1N1), bakterii beztlenowych oraz enterokoków.

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa stanowi jedyny materiał powierzchniowy, o skuteczności potwierdzonej przez rejestr Amerykańskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska, zwalczający ponad 99,9% drobnoustrojów w ośrodkach opieki zdrowotnej w ciągu dwóch godzin od wystawienia na działanie bakterii. Testowane organizmy to gronkowiec złocisty, Staphylococcus auerus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, E. coli O157:H7 oraz bakteria Enterococcus faecalis, odporna na działanie wankomycyny.

Dalsze badania1 wykazały, iż Miedź Przeciwdrobnoustrojowa przewyższa działaniem dwie powszechnie stosowane powłoki na bazie srebra, w typowych warunkach pomieszczenia. Badania2 przeprowadzane na oddziale szpitala Selly Oak Hospital, wykazało iż Miedź Antydrobnoustrojowa posiada odsetek skuteczności w zwalczaniu drobnoustrojów wynoszący 90-100%, w porównaniu z konwencjonalnie stosowanymi materiałami.Próby przeprowadzone w USA i Chile także potwierdzają te wyniki. Miedź Przeciwdrobnoustrojowa pokrywa i uzupełnia, niemniej nie zastępuje standardowych działań ochronnych, wykazujących skuteczność przeciwdrobnoustrojową.

[1] Effects of temperature and humidity on the efficacy of methicillin-resistant Staphylococcus aureus challenged antimicrobial materials containing silver and copper. H T Michels, J O Noyce and C W Keevil, Letters in Applied Microbiology, 49 (2009) 191-195.

[2] Role of copper in reducing hospital environment contamination. A L Casey, D Adams, T J Karpanen, P A Lambert, B D Cookson, P Nightingale, L Miruszenko, R Shillam, P Christian and T S J Elliott, J Hosp Infect (2009).

 

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Accept