Prezentacje

Ta sekcja zawiera prezentacje na temat różnych aspektów naukowych dotyczących miedź przeciwdrobnoustrojowej oraz możliwości jej wykorzystania, przedstawione słuchaczom na spotkaniach, seminariach i konferencjach.

IFIC 2011
Prezentacje przedstawione w czasie Sympozjum poświęconemu Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej na IFIC, Wenecja, 13 Październik 2011.

IFIC

Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiskowego i poprawy rokowania chorych poprzez strategiczne rozmieszczenie miedzi przeciwbakteryjnej

Sympozjum Przemysłowe

Konferencja IFIC 2011
13 Październio 2011, Wenecja

 

Profesor Shaheen Mehtar

Kierownik jednostki naukowej dla profilaktyki i kontroli zakażeń, Szpital Tygerberg i Wydział Nauk o Zdrowiu, Stellenbosch University, Cape Town, Republika Południowej Afryki.

Nauka udowodniła laboratoryjnie efektywność działania powierzchni zawierających miedź przeciwko patogenom. Jak się to przekłada na problemy na ziemi, szczególnie w krajach rozwijających się? Gdzie jeszcze mogą być wykorzystane przeciwdrobnoustrojowe właściwości miedzi?

 

Professor Tom Elliott
Konsultant Mikrobiolog, University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust

Badania kliniczne wykazały, spójne i stałe obniżanie się poziomu zanieczyszczenia na powierzchni miedzi do poziomu poniżej proponowanych standardów. Co więcej, związek między tego typu stosunkowo niewielka skala działań interwencyjnych i zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną odnotowano w ostatnich trzech centrum badań klinicznych.

 

Mark Tur
Konsultant Techniczny Programu Miedź Przeciwdrobnoustrojowa


Dowody z badań klinicznych doprowadziły do przyjęcia się miedzi, jako materiału dla powierzchni dotykowych w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej. Takie działania interwencyjne mogą być łatwe i niedrogie.

Ograniczenie ryzyka zakażenia nabytego w placówkach szpitalnych poprzez użycie miedzi przeciwdrobnoustrojowej na powierzchniach dotykowych

Schmidt MG, Copper Touch Surface Initiative Microbiology and Immunology, Medical University of South Carolina, Charleston, USA, BMC Proceedings 2011, 5(Suppl 6):O53 (Oral presentation delivered at 1st International Conference on Prevention and Infection Control, June 29-July 2, 2011, Geneva, Switzerland

Wczesne wyniki kompleksowych badań klinicznych przeprowadzonych w wielu obiektach w USA pokazują, że użycie miedzi przeciwdrobnoustrojowej na powierzchniach dotykowych w salach oddziałów intensywnej opieki medycznej skutkuje obniżeniem ryzyka nabycia infekcji szpitalnej aż o 40,4%. Wstępne wyniki badań zostały aprezentowane na I Międzynarodowej Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia poświęconej Zapobieganiu i Kontroli Zakażeń (ICPIC) w Genewie, Szwajcaria 1 lipca 2011.

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa - nowa nadzieja
Panos Efstathiou, MD, DSc, Orthopaedic Surgeon, General Secretary of Hellenic College of Orthopaedic Surgeons, H.C.D.I. Scientific Support for Antimicrobial Copper Campaign - Greece, Bulgaria and Cyprus

Dr Panos Efstathiou zaprezentował najnowsze badania laboratoryjne i kliniczne dotyczące właściwości i wykorzystania miedzi przeciwdrobnoustrojowej do gronu lekarzy odpowiedzialnych za kontrolę zakażeń na Congreso XVI Nacional y Internacional de la Sociedad Espanola de Salud Publica Higieny Preventiva e Medicina w Maspalomas, Gran Canaria, 25/27 maja 2011

Wprowadzenie do miedzi przeciwdrobnoustrojowej
Ogólne przedstawienie miedzi przeciwdrobnoustrojowej i jej roli w zwalczaniu drobnoustrojów powodujących infekcje.

Niniejsza prezentacja stanowi wprowadzenie w zagadnienie miedzi przeciwdrobnoustrojowej i zawiera naukowe dowody, fakty dotyczące infekcji towarzyszących działaniu służby zdrowia, przedstawienie roli miedzi przeciwdrobnoustrojowej w zmniejszeniu zanieczyszczenia, przedstawienie produktów zawierających miedź przeciwdrobnoustrojową i znaku handlowego Cu+, a także kroków, jakie należy podjąć, aby przyspieszyć przejście na produkty z miedzi przeciwdrobnoustrojowej.

Rola miedzi w ograniczaniu zakażeń i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się oporności na antybiotyki

Prezentacje wykonane przez prof Bill Keevila, prof Shaheen Mehtara i dr Takeshi Sasaharę w sesji plenarnej dot. roli miedzi w ograniczaniu infekcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się oporności na antybiotyki w dniu 1 listopada 2011 na III Konferencji IPCAN w Namibii.

IPCAN-logo-2011

Sesja 2B - Sesja Plenarna
III Konferencja IPCAN 2011
1 Listopad 2011, Namibia

Tytuł Sesji - Rola miedzi w redukcji infekcji oraz
zapobieganiu rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki

 

Błyskawiczna skuteczność przeciwdrobnoustrojowa miedzi i jej rola w zapobieganiu rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki [pdf 6.6mB]
Profesor Bill Keevil
Dyrektor Zakładu Środowskowej Ochrony Zdrowia
w School of Biological Sciences, Uniwersytet Southampton, Wielka Brytania

 

Ograniczenie o >40% zakażeń związanych z ochroną zdrowia na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej dzięki zastosowaniu miedzianych powierzchni dotykowych [pdf 8.3mB]
Professor Bill Keevil
Dyrektor Zakładu Środowskowej Ochrony Zdrowia w School of Biological Sciences, Uniwersytet Southampton, Wielka Brytania

 

Na III Konferencji IPCAN w Namibii, IPCAN oficjalnie zmieniła nazwę na:

"Infection Control Africa Network - ICAN"

 

 

Wykład o ciągłym profesjonalnym rozwoju produktu dla architektury (CPD)
Wykład na temat ciągłego doskonalenia zawodowego dla architektów.

Ten wykład CPD (Continuing Professional Development) obejmuje praktyczne aspekty zastosowania miedzi na etapie projektowania, jak na przykład gdzie i jak należy ją zastosować, przegląd dostępnych stopów miedzi (takich jak mosiądze i miedzionikle) i ich kolorów.

 

Aby znaleźć dalsze informacje lub zamówić prezentację na miejscu u użytkownika, proszę wysłać email z zapytaniem na adres pcpm@pcpm.pl.

Powierzchnie dotykowe z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej - Zmniejszenie ryzyka infekcji ze strony środowiska
Prezentacja przedstawiona na XXVIII Seminario de Ingeniería Hospitalaria (Seminarium Inżynierii Szpitalnej), Malaga, Hiszpania, w październiku 2010.

Nie ma obecnie najmniejszych wątpliwości co do tego, że miedź i stopy miedzi posiadają najskuteczniejsze właściwości przeciwdrobnoustrojowe ze wszystkich materiałów powszechnie stosowanych w standardowych warunkach wewnątrz budynku. Zostało już to zademonstrowane zarówno w laboratorium, jak i w ośmiu próbach klinicznych przeprowadzonych w urozmaiconych geograficznie warunkach. Przedstawione tu będą najnowsze wyniki z Chile i nowe doświadczenia z innych prób..

Panuje ogólna zgoda, że wysokie środowiskowe biozagrożenie przyniesie zwiększoną skłonność do potęgowania infekcji, ale zaskakujące jest to, że ten fakt musi być udowodniony. W roku 2010 UK Department of Health (Wydział Zdrowia Wielkiej Brytanii) (DH) skoncentrował się na wpływie środowiska na występowanie infekcji. Jednakże, w ocenie DH, potrzebna by była próbka wielu tysięcy łóżek szpitalnych, aby sprawdzić hipotezę dla pojedynczej interwencji; jest to wyraźnie nierealistyczne w dynamicznej sytuacji szpitala. Będzie tu przedstawiony przegląd wybranych dowodów.

W Wielkiej Brytanii jest już pewna niewielka liczba tych, którzy wcześnie zaadoptowali Miedź Przeciwdrobnoustrojową i będzie tu przedstawiona analiza konkretnego przypadku jednej z takich specjalistycznych jednostek, którą można nazwać wzorcowym przykładem kontrolowania infekcji. Przedstawimy to na etapie koncepcji, wyboru, montażu, zastosowania i bieżącej konserwacji.

Aby wspomóc zrozumienie i powszechne rozpropagowanie stopów miedzi, została założona bogata technologicznie strona internetowa, która ma posłużyć, jako ogólnoświatowe źródło informacji w tym zakresie. Będzie to przedstawione wraz z podaniem kluczowych obszarów dla jednostek administracyjnych i epidemiologicznych.

Praktyczne aspekty zmniejszania biozagrożenia za pomocą miedzi: analiza przypadku Selly Oak Hospital
Prezentacja przedstawiona na konferencji jednostek opieki zdrowotnej IHEEM Healthcare Estates Conference 2009, w Harrogate.

Wykazano, że miedź i stopy miedzi zabijają kliniczne szczepy typowych szpitalnych patogenów w laboratorium; fundamentalne prace w tym zakresie przeprowadzono w Wielkiej Brytanii.  Po przeprowadzeniu badań w obszernym zakresie, obejmujących testy na zużycie i testy reinfekcji, prawie 300 stopów miedzi jest obecnie zarejestrowanych przez Agencję Ochrony Środowiska w USA jako te posiadające własności przeciwdrobnoustrojowe.  Te stopy spełniają wymagania ze strony zdrowia publicznego.  Kliniczne próby są w toku w Chile, Niemczech, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA.

Pierwsza na świecie próba kliniczna, której wyniki zostały opublikowane, została przeprowadzona w UHB Selly Oak przez multidyscyplinarny zespół pod kierownictwem profesora Toma Elliotta.  Na ruchliwym oddziale szpitalnym, bardzo wiele powierzchni dotknięcia na armaturze i wyposażeniu zostało zidentyfikowanych, jako stanowiące wysokie zagrożenie tzn. "gorące miejsca zanieczyszczenia".  Zostały one wymienione na wykonane z komponentów zawierających miedź. Wyniki dla próbek pobranych w środowisku wykazały zanieczyszczenie na powierzchniach miedzianych zredukowane o 90-100 %w porównaniu z powierzchniami kontrolnymi. O ile kliniczne skutki zostały opublikowane, to praktyczne aspekty instalacji nie zostały dotychczas przedstawione.

Ta prezentacja stanowi przegląd decyzji wymaganych dla wybrania powierzchni wysokiego ryzyka, które należy zastąpić, wyjaśnia jak miedź może zostać wkomponowana w tych elementach i omawia dostępność i źródło zaopatrzenia w odpowiednie produkty.  Czerpiąc z doświadczenia zespołu UHB Estates, podane są praktyczne aspekty instalacji i konserwacji, jak również oczekiwana trwałość..

Uwolnij siłę Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej
Prezentacja przedstawiona na zjeździe Stowarzyszenia Producentów Wyposażenia Łazienkowego AGM, 2009.

Prezentacja została przedstawiona członkom i zaproszonym gościom na dorocznym zjeździe Stowarzyszenia Producentów Wyposażenia Łazienkowego w roku 2009, podnosząc świadomość rynkowej koniunktury na zbyt produktów do łazienki z niepowlekanej miedzi przeciwdrobnoustrojowej służących higienie i kontrolowaniu infekcji.

Celem prezentacji jest zainspirowanie producentów do wykorzystania naturalnych przeciwdrobnoustrojowych własności miedzi, ponieważ, w tej chwili, znaczna ilość armatury i produktów do łazienki jest już wykonywana z naturalnie przeciwdrobnoustrojowych materiałów (mosiądze), a następnie powlekana nawierzchniową warstwą, która odbiera im szansę zwalczania zarazków (platerowanie chromem).

Prezentacja obejmuje laboratoryjne i kliniczne dowody na przeciwdrobnoustrojową skuteczność miedzi, lepsze sprawdzenie się miedzi w pokojowej temperaturze i wilgotności w porównaniu z materiałami zawierającymi jony srebra i produktami dla powierzchni dotykowych w łazienkach wymaganymi dla szpitali.

Sprostanie popytowi na produkty dla ochrony zdrowia

Siedem prezentacji, pochodzących ze spotkań dostawców materiałów, producentów wyrobów, dostawców produktu, wykonawców robót dla sektora ochrony zdrowia i architektów, przeprowadzonych w celu uaktualnienia łańcucha dostaw w Wielkiej Brytanii w grudniu 2009.

Na dorocznej konferencji w sprawie obiektów opieki zdrowotnej Healthcare Estates Annual Conference w Harrogate w październiku, wykorzystanie przeciwdrobnoustrojowej skuteczności miedzi wzbudziło niezmierne podekscytowanie delegatów. Zespoły Narodowej Służby Zdrowia (NHS) i architekci już zaczynają specyfikować elementy do wykonania ze stopu miedzi, ale niektórzy twierdzą, że problem stanowi identyfikowanie dostawców.

Łańcuch dostaw musi teraz odpowiedzieć na to rozbudzone zapotrzebowanie i zapewnić dostarczenie na rynek wymaganych niepowlekanych produktów. Aby zamknąć tę sprawę, zaangażowani uczestnicy łańcucha dostaw łączą się ze sobą, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Miedzi (Copper Development Association) odbyło spotkanie dla dostawców materiałów, producentów wyrobów, dostawców wyrobów, wykonawców robót w sektorze ochrony zdrowia i architektów, aby zapewnić najnowsze informacje, forum dyskusyjne oraz możliwość dla utworzenia działającej sieci dystrybucyjnej. Spotkanie odbyło się w BRE, Watford, i tam nastąpiła seria prezentacji, pokaz wyrobów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej, po których odbyła się wycieczka do miasteczka uniwersyteckiego Willmott Dixon Healthcare Campus, w którym zainstalowane są higieniczne powierzchnie dotknięcia wykonane z miedzi.

Prezentacje:

Wymagania rynku greckiego [PDF 1112kB]

 

Nikolaos Vergopoulos, Dyrektor, Hellenic Copper Development Institute (Grecki Instytut ds.Rozwoju Miedzi)
Status programu przeciwdrobnoustrojowego w Grecji, wymagania dla dostawców z Wielkiej Brytanii do greckich importerów, by sprostać wymaganiom specyfikacji rozbudowywanych szpitali
.

Najgorsza zaraza w szpitalu
Wykład Profesora Petera Lamberta, Aston University, 2008.

Od czasu odkrycia antybiotyków w 1929 i w miarę ich rozwoju w leczeniu infekcji, problemem była odporność bakterii. Im więcej antybiotyków jest używanych, tym bardziej bakterie są motywowane do nabywania odporności. Obecnie szpitale stają wobec poważnych problemów związanych z kontrolowaniem rozprzestrzeniania się odpornych bakterii. Wykład koncentruje się na najgłośniejszych superzarazkach szpitalnych, MRSA i Clostridium difficile. Co można zrobić, by je kontrolować? Czy te bakterie mogą rozprzestrzeniać się na społeczeństwo? Czy są one tam już obecne? I w końcu czy istnieje jeszcze więcej superzarazków czyhających na nasze zdrowie?

Konferencja: Miedź i zdrowie publiczne, Ateny
Osiem prezentacji z konferencji Infection Control Event organizowanej przez Hellenic Copper Development Centre (greckie centrum ds. rozwoju miedzi), Ateny, 2008.

Athens Speakers

Pierwszy globalny kongres dotyczący roli miedzi w walce z infekcjami powiązanymi ze służbą zdrowia miał miejsce w Atenach w listopadzie 2008. Czołowi naukowcy z całego świata przedstawili dowód naukowy na rzecz zastosowania powierzchni zawierających miedź w środowiskach obiektów ochrony zdrowia, dla zmniejszenia ryzyka infekcji i poprawy ochrony zdrowia publicznego.  Dostępne są nagrania video wszystkich prezentacji - proszę kierować się linkami do sesji podanymi poniżej.

Na konferencji zaprezentowali się międzynarodowi eksperci z Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec i Grecji, reprezentujący takie dyscypliny jak: kontrola infekcji, patologia, mikrobiologia, projektowanie szpitali, metalurgia i inżynieria.

Prezentacje objęły problem infekcji nabytych w szpitalu - organizmy, liczbę infekcji i śmiertelność, rolę środowiska w przenoszeniu infekcji, przeciwdrobnoustrojową skuteczność miedzi dla szerokiego spektrum mikroorganizmów, rejestrację miedzi, jako przeciwdrobnoustrojowego materiału w USA EPA, praktyczne rozważania odnośnie produkowania wyrobów z miedzi i architektoniczne rozważania dotyczące włączenia miedzi jako elementu w projektowaniu szpitala.

Jednym z najważniejszych wydarzeń konferencji był wideolink na żywo do profesora Toma Elliotta, który przedstawił pierwsze wyniki z prób klinicznych w Selly Oak, pokazujące, że na ruchliwym oddziale szpitalnym wykonane z miedzi krany, sedesy w toaletach i klamki u drzwi wykazały o 90-100 % mniejszą ilość mikroorganizmów na ich powierzchni w porównaniu z próbkami porównawczymi.

Miedź i jej stopy są materiałami inżynierskimi o dużej wytrzymałości, bogatej kolorystyce, nadającymi się do ponownego przetwarzania. Metale te są ogólnie dostępne w postaci całej gamy półproduktów przeznaczonych do produkcji różnorodnych wyrobów gotowych. Miedź i jej stopy stanowią atrakcyjny zestaw materiałów dla projektantów tworzących funkcjonalne, ekologiczne i przystępne cenowo produkty.

Czysta miedź oraz niektóre jej stopy (określane wspólnym mianem Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej) posiadają naturalne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, a produkty z nich wykonane zyskują dodatkową funkcję, nie związaną z ich pierwotnym przeznaczeniem - służą podniesieniu poziomu higieny. Wyroby z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej stanowią uzupełnienie, a nie substytut standardowych praktyk kontroli zakażeń. Niezbędne jest przestrzeganie istniejących procedur w zakresie utrzymania higieny, włączając w to procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Accept