Organizacje związane z Marką

Za najefektywniejszą powierzchnią przeciwdrobnoustrojową stoi zunifikowana sieć organizacji zajmujących się wdrażaniem nowych i starszych technologii, w celu rozwiązywania współczesnych problemów na skalę światową.

Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Miedzi, a także lokalne Centra Miedzi budują od 20 lat wiedzę w dziedzinie nauki i praktycznego wykorzystania przeciwdrobnoustrojowych właściwości miedzi, tworząc solidne podstawy technologii w oparciu o dowody i badania naukowe.

Opublikowane w 1983 wyniki badań klinicznych doktor Kuhn,  skłoniły Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Miedzi do wspierania badań nad skutecznością wpływu miedzi na główne drobnoustroje zagrażające obecnie służbie zdrowia, w tym gronkowca złocistego (MRSA), E. Coli, grypę typu A, Clostridium difficile czy odpornej na działanie wankomycyny bakterii Enterococcus faecalis.

Szybkie, szerokie spektrum efektywności przeciwdrobnoustrojowej miedzi, dowiedzione w warunkach laboratoryjnych, zachęciło badaczy na całym świecie (Wielka Brytania, USA, Chile, Japonia, Niemcy, Finlandia i Afryka Południowa) do podjęcia badań nad działaniem miedzi w trudnych warunkach środowiskowych. Opublikowane wyniki pokazują, że Miedź Przeciwdrobnoustrojowa może znacznie obniżać poziom zanieczyszczenia, jest więc dobrym wyborem do pokrywania powierzchni dotykowych, tam gdzie stopień higieny stanowi kwestię najwyższego znaczenia.

Centra Miedzi podnoszą obecnie świadomość wśród pracowników kontroli zakażeń, architektów, projektantów, ośrodków opieki zdrowotnej i zarządców obiektów, w przyjęciu technologii stosowania Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej do celów higieny w ośrodkach zdrowia.

Chociaż ta właściwość miedzi znana jest od wieków, dopiero niedawno naukowcy opublikowali dowody z badań, co z kolei zachęciło dostawców i producentów do rozwinięcia rynku produktów miedzianych w walce z wszechobecnymi infekcjami.

Centra Miedzi to organizacje non-profit, wspierające działania przemysłu i akademii, mające na celu wdrażanie nowych i starych technologii miedziowych w rozwiązywaniu aktualnych problemów. Centra takie współpracują bezpośrednio z firmami produkującymi i wytwarzającymi materiały i produkty na bazie miedzi, oddając swój wkład i doświadczenie dla całego przemysłu, co z kolei pozwala na wprowadzanie nowych rozwiązań z korzyścią dla użytkowników końcowych.

Problemy społeczne takie jak infekcje związane z opieką zdrowotną stanowią problem globalny, a Centra Miedzi we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem ds. Miedzi umożliwiają wprowadzanie na rynek najnowszych osiągnięć technologicznych takich jak Miedź Antydrobnoustrojowa.

Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Miedzi to wiodąca organizacja, promująca korzyści wynikające ze stosowania miedzi dla społeczeństwa. Misją firmy, z siedzibą w Nowym Jorku, jest połączenie wyjątkowych właściwości, jakie czynią z niej niezbędny składnik życia, z dokonaniami naukowymi i technologicznymi, dla celów wyższych standardów życia na świecie. Stowarzyszenie ma swoje siedziby w Brukseli, Santiago, Nowym Jorku i Singapurze. Stowarzyszenie, dzięki lokalnym filiom i 31 Centrom Miedzi, wdraża swoje programy i inicjatywy w ponad 50 krajach.

Razem, tworzą one zespół organizacji stojących za jedną marką.

Miedź i jej stopy są materiałami inżynierskimi o dużej wytrzymałości, bogatej kolorystyce, nadającymi się do ponownego przetwarzania. Metale te są ogólnie dostępne w postaci całej gamy półproduktów przeznaczonych do produkcji różnorodnych wyrobów gotowych. Miedź i jej stopy stanowią atrakcyjny zestaw materiałów dla projektantów tworzących funkcjonalne, ekologiczne i przystępne cenowo produkty.

Czysta miedź oraz niektóre jej stopy (określane wspólnym mianem Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej) posiadają naturalne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, a produkty z nich wykonane zyskują dodatkową funkcję, nie związaną z ich pierwotnym przeznaczeniem - służą podniesieniu poziomu higieny. Wyroby z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej stanowią uzupełnienie, a nie substytut standardowych praktyk kontroli zakażeń. Niezbędne jest przestrzeganie istniejących procedur w zakresie utrzymania higieny, włączając w to procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Accept