Efektywność Przeciwdrobnoustrojowa

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa jest materiałem powierzchniowym o najlepszych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Likwiduje ponad 99,9% bakterii* w ciągu dwóch godzin od wystawienia na ich działanie. Żaden inny materiał, nawet powłoki zawierające srebro nie osiąga podobnych wyników.

W różnych instytucjach na świecie przeprowadzono liczne badania laboratoryjne, m.in. w Wielkiej Brytanii (Uniwersytet Aston, Uniwersytet Southampton, Uniwersytet Kingston), Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, Niemczech i Japonii. Uzyskane wyniki zostały ocenione i opublikowane.

Czasy zwalczania różnią się w zależności od rodzaju patogenu, szczepu, stopnia trudności w zwalczaniu, zawartości stopów miedzi oraz temperatury - najlepsze wyniki uzyskuje się przy 20°C, niemniej efekt jest już zauważalny przy 4°C. Miedź jest efektywna w pewnych warunkach otoczenia (wilgotność oraz temperatura). Materiały z zawartością srebra (od dwóch producentów) i triklosan wykazały działanie podobne do stali nierdzewnej, np. brak działania przeciwdrobnoustrojowego w powyższych warunkach.

Efektywność miedzi w zwalczaniu patogenów wykazano dla następujących organizmów:

 • Acinetobacter baumannii
 • Adenovirus
 • Aspergillus niger
 • Candida albicans
 • Campylobacter jejuni
 • Clostridium difficile (w tym zarodniki)
 • Enterobacter aerogenes
 • Escherichia coli O157:H7
 • Helicobacter pylori
 • Wirus grypy typu A (H1N1)
 • Legionella pneumophila
 • Listeria monocytogenes
 • Staphylococcus aureus oporne na działanie metycyliny (MRSA, w tym
 • E-MRSA)
 • Wirus polio
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Salmonella enteritidis
 • Staphylococcus aureus
 • Tubercle bacillus
 • Vancomycin-resistant enterococcus (VRE)

Przykładowe dane: MRSA

 

Main_Graph_PL

Kliknij na wykres, aby powiększyć

Dane Amerykańskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska (EPA)

W Stanach Zjednoczonych produkty stosowane w publicznych ośrodkach zdrowia muszą zostać zarejestrowane w Amerykańskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska. Miedź stanowi pierwszy materiał stały do takiej rejestracji. Poza Stanami Zjednoczonymi rejestracja przeprowadzana jest na podstawie oddzielnych, oficjalnych procedur rozpoznawczych z danych laboratoryjnych oraz danych dotyczących efektywności zarejestrowanych stopów na testowane organizmy.

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa jest jedynym środkiem powierzchniowym zarejestrowanych przez Amerykańską Agencję ds. Ochrony Środowiska, jako zwalczającą ponad 99,9% bakterii* będących przyczyną infekcji.

Stal kwasoodporna może wyglądać na czystą, niemniej od wielu dni mogą się na niej rozwijać zabójcze bakterie.

Powierzchnie z zawartością srebra uznawane są za dość efektywne, jednak żaden z tych materiałów nie został zarejestrowany przez EPA do stosowania w ośrodkach zdrowia. Produkty muszą wykazywać efektywność przeciwdrobnoustrojową względem bakterii zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzkiemu.

Powłoki na bazie srebra działają na zasadzie zwalczania danego czynnika. Zasady rejestracji EPA mają zastosowanie tylko do materiałów, w których aktywne składniki samoistnie chronią produkt przed degradacją i nieprzyjemnym zapachem ze strony patogenów. Brak w tym przypadku danych na temat efektywności przeciwdrobnoustrojowej, pozwalających na uzyskanie takiej rejestracji.

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa przeszła testy pozytywnie, EPA dopuściło ją do stosowania w ośrodkach zdrowia, uznając za najlepszy materiał powierzchniowy.

Efektywność miedzi względem 6 szczepów bakterii, przedstawiono poniżej.

Staphylococcus aureus oporne na działanie metycyliny (MRSA)

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa zapewnia dodatkową ochronę przed MRSA. Miedź stanowi doskonały materiał dla stale dotykanych powierzchni, gdyż zwalcza MRSA nawet między regularnym czyszczeniem powierzchni. Poniższy wykres przedstawia współczynnik żywotności MRSA na powierzchniach wykonanych z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej, stali nierdzewnej oraz dwóch powłok zawierających srebro. W czasie dwóch godzin liczba kolonii MRSA na powierzchniach wykonanych z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej spadła o 99,9% W przypadku stali nierdzewnej i srebra po sześciu godzinach nie zanotowano niemal żadnych wyników.

Figure 1

Rysunek 1: Żywotność MRSA na powierzchni wykonanej z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej, stali nierdzewnej i dwóch rodzajów powłok na bazie srebra, przy 20°C. Kliknij na wykres, aby powiększyć

Staphylococcus aureus

Infekcje spowodowane przez Staphylococcus aureus są dość rozpowszechnione w ośrodkach zdrowia, występują jednak także w klubach fitness, szkołach, i innych ośrodkach publicznych. Miedź Przeciwdrobnoustrojowa zwalcza 99,9% bakterii w ciągu dwóch godzin, pomiędzy okresami rutynowego czyszczenia i dotykania powierzchni. Poniższy wykres przedstawia efektywność działania Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej. Kliknij na wykres, aby powiększyć

Figure 4

Escherichia coli O157:H7

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa zwalcza 99,9% E. coli O157:H7 w czasie dwóch godzin, zapewniając dodatkową ochronę w trakcie stosowania dobrych praktyk higienicznych. Poniższy wykres przedstawia działanie Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej na E. coli O157:H7, podczas gdy stal nierdzewna, tworzywo sztuczne i powłoki na bazie srebra nie wykazują w takiej sytuacji po sześciu godzinach praktycznie żadnej efektywności.

Figure 2

Rysunek 2: Żywotność E. coli O157:H7 na powierzchniach z tworzywa sztucznego, Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej, stali nierdzewnej i stali nierdzewnej pokrytej powłoką zawierającą srebro - Kliknij na wykres, aby powiększyć

Enterobacter aerogenes

Poniższy wykres przedstawia wrodzoną zdolność Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej do zwalczania odpornych szczepów bakterii. W ciągu dwóch godzin, na powierzchniach z miedzi i mosiądzu ginie ponad 99,9% kolonii Enterobacter aerogenes, podczas gdy w przypadku stali nierdzewnej ten odsetek jest niewielki.

Figure 3

Rysunek 3: Żywotność Enterobacter aerogenes na materiałach powierzchni dotykowych - Kliknij na wykres, aby powiększyć

Pseudomonas aeruginosa

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa efektywnie zwalcza patogeny obecne na powierzchni, podczas gdy inne materiały nie wykazują takiego działania. Testy przeprowadzone przez EPA potwierdziły, że 282 stopów miedzi zwalcza 99,9% Pseudomonas aeruginosa w czasie 3 godzin.

Enterococcus faecalis (VRE) oporne na działanie wankomycyny

Amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób ujawniają, że VRE odpowiada za 4% infekcji związanych z ośrodkami zdrowia. VRE wykazuje odporność na wiele antybiotyków a przenoszone jest drogą dotyku w środowisku służby zdrowia. Miedź Przeciwdronoustrojowa zwalcza ponad 99,9% VRE w czasie dwóch godzin od wystawienia na ich działanie, zapewniając dodatkową ochronę przeciwko opornym szczepom.

Miedź i jej stopy są materiałami inżynierskimi o dużej wytrzymałości, bogatej kolorystyce, nadającymi się do ponownego przetwarzania. Metale te są ogólnie dostępne w postaci całej gamy półproduktów przeznaczonych do produkcji różnorodnych wyrobów gotowych. Miedź i jej stopy stanowią atrakcyjny zestaw materiałów dla projektantów tworzących funkcjonalne, ekologiczne i przystępne cenowo produkty.

Czysta miedź oraz niektóre jej stopy (określane wspólnym mianem Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej) posiadają naturalne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, a produkty z nich wykonane zyskują dodatkową funkcję, nie związaną z ich pierwotnym przeznaczeniem - służą podniesieniu poziomu higieny. Wyroby z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej stanowią uzupełnienie, a nie substytut standardowych praktyk kontroli zakażeń. Niezbędne jest przestrzeganie istniejących procedur w zakresie utrzymania higieny, włączając w to procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych.

*Porównanie licznych publikacji naukowych wskazuje na fakt, że Miedź Przeciwdrobnoustrojowa przeciwdziała powstawaniu bakterii, wirusów, grzybów i pleśni, w tym gronkowca złocistego, wirusa grypy typu A (H1N1), bakterii beztlenowych oraz enterokoków.

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa stanowi jedyny materiał powierzchniowy, o skuteczności potwierdzonej przez rejestr Amerykańskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska, zwalczający ponad 99,9% drobnoustrojów w ośrodkach opieki zdrowotnej w ciągu dwóch godzin od wystawienia na działanie bakterii. Testowane organizmy to gronkowiec złocisty, Staphylococcus auerus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, E. coli O157:H7 oraz bakteria Enterococcus faecalis, odporna na działanie wankomycyny.

Dalsze badania1 wykazały, iż Miedź Przeciwdrobnoustrojowa przewyższa działaniem dwie powszechnie stosowane powłoki na bazie srebra, w typowych warunkach pomieszczenia. Badania2 przeprowadzane na oddziale szpitala Selly Oak Hospital, wykazało iż Miedź Przeciwdrobnoustrojowa posiada odsetek skuteczności w zwalczaniu drobnoustrojów wynoszący 90-100%, w porównaniu z konwencjonalnie stosowanymi materiałami.Próby przeprowadzone w USA i Chile także potwierdzają te wyniki. Miedź Przeciwdrobnoustrojowa pokrywa i uzupełnia, niemniej nie zastępuje standardowych działań ochronnych, wykazujących skuteczność przeciwdrobnoustrojową.

[1] Effects of temperature and humidity on the efficacy of methicillin-resistant Staphylococcus aureus challenged antimicrobial materials containing silver and copper. H T Michels, J O Noyce and C W Keevil, Letters in Applied Microbiology, 49 (2009) 191-195.

[2] Role of copper in reducing hospital environment contamination. A L Casey, D Adams, T J Karpanen, P A Lambert, B D Cookson, P Nightingale, L Miruszenko, R Shillam, P Christian and T S J Elliott, J Hosp Infect (2009).

 

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Accept