Bezpieczeństwo pacjenta

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) bezpieczeństwo pacjenta jest obecnie niezwykle istotnym zagadnieniem z zakresu zdrowia publicznego w skali całego świata. Największy problem stanowią tutaj zakażenia związane z opieką zdrowotną, które dotykają każdego roku setek milionów pacjentów na całym świecie. Strategiczne zastosowanie komponentów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej na najczęściej  dotykanych powierzchniach pomoże ograniczyć rozprzestrzenianie się mikrobów, a tym samym obniżyć ryzyko zakażeń szpitalnych wśród pacjentów.

Szacuje się, że w krajach wysoko rozwiniętych, 1 na 10 pacjentów doznaje uszczerbku na zdrowiu podczas hospitalizacji.  W krajach tych siedmiu na stu hospitalizowanych pacjentów zapada na infekcje związane opieką zdrowotną. W krajach rozwijających się ta liczba jest jeszcze większa, zakażeniom szpitalnym ulega średnio 10 na 100 pacjentów.

Szpitale na całym świecie wdrażają odpowiednie środki zaradcze w postaci programów związanych z higieną rąk, izolacją pacjentów czy też specjalnych zaleceń dotyczących stosowania antybiotykoterapii. Programy te niewątpliwie pomagają zmniejszyć skalę problemu, ale nie wyczerpują wszystkich dostępnych metod walki z zakażeniami. Można bowiem pójść o krok dalej i wykorzytsać skuteczny materiał przeciwdrobnoustrojowy jakim jest miedź Cu+, która, co potwierdzają badania naukowe, znacznie wzmacnia kontrolę zakażeń i pomaga ograniczyć szerzenie się infekcji.

Dowody skuteczności

Istnieje dość pokaźna i stale rosnąca liczba badań naukowych (patrz Dowody Naukowe) potwierdzających przeciwdrobnoustrojową skuteczność miedzi zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i klinicznych. Najważniejsze wnioski płynące z badań przedstawiają się następująco (piśmiennictwo w stopce): 

 • Wykazano, że miedź przeciwdrobnoustrojowa redukuje obciążenie bakteryjne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Redukcja obciążenia bakteryjnego spowodowała obniżenie liczby zakażeń związanych z opieką zdrwowotną wśród pacjentów hospitalizowanych na salach OIOM wyposażonych w powierzchnie z miedzi przeciwdrobnoustrojwej 8
 • Zastosowanie powierzchni z miedzi przeciwdrobnoustrojowej jest pierwszym przypadkiem, w którym stale aktywny materiał przeciwdrobnoustrojowy istotnie wpłynął na obniżenie wpsółczynnika zakażeń, które pacjenci nabyli w trakcie hospitalizacji
 • Włączenie komponentów z miedzi Cu+ do zestawu podstawowych elementów wyposażenia budynków szpitalnych stanowi wyjątkowe rozwiązanie, umożliwiające kontrolę oraz ograniczenie liczby zakażeń szpitalnych w sposób skuteczny i opłacalny9, 10, 11

 

Informacja dla pacjentów

Copper Alliance stworzyło prosty przewodnik dla pacjentów wyjaśniający czym jest Miedź Przeciwdrobnoustrojowa, jak wygląda i jak działa oraz że jest stosowana jako uzupełnienie, a nie substytut standardowych praktyk kontroli zakażeń. Plakat może być wykorzytywany przez instytucje działające na rzecz pacjentów oraz szpitale, w których zainstalowana została miedź Cu+. Można go pobrać klikając w link zamieszczony poniżej.

Miedź i jej stopy są materiałami inżynierskimi o dużej wytrzymałości, bogatej kolorystyce, nadającymi się do ponownego przetwarzania. Metale te są ogólnie dostępne w postaci całej gamy półproduktów przeznaczonych do produkcji różnorodnych wyrobów gotowych. Miedź i jej stopy stanowią atrakcyjny zestaw materiałów dla projektantów tworzących funkcjonalne, ekologiczne i przystępne cenowo produkty.

Czysta miedź oraz niektóre jej stopy (określane wspólnym mianem Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej) posiadają naturalne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, a produkty z nich wykonane zyskują dodatkową funkcję, nie związaną z ich pierwotnym przeznaczeniem - służą podniesieniu poziomu higieny. Wyroby z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej stanowią uzupełnienie, a nie substytut standardowych praktyk kontroli zakażeń. Niezbędne jest przestrzeganie istniejących procedur w zakresie utrzymania higieny, włączając w to procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych.

Piśmiennictwo:

 1. Antimicrobial efficacy of copper touch surfaces in reducing environmental bioburden in a South African community healthcare facility. Marais F et al, J Hosp Infect (2009), doi:10.1016/j.jhin.2009.07.010.

 2. Role of Copper in Reducing Hospital Environment Contamination. A L Casey, D Adams, T J Karpanen, P A Lambert, B D Cookson, P Nightingale, L Miruszenko, R Shillam, P Christian and T S J Elliott, J Hosp Infect (2009), doi:10.1016/j.jhin.2009.08.018.

 3. The Antimicrobial Efficacy of Copper Alloy Furnishing in the Clinical Environment; a Cross-over Study. Karpanen T J, Casey A L, Lambert P A, Cookson B D, Nightingale P, Miruszenko L and Elliott T S J. Infection Control and Hospital Epidemiology (2012).

 4. Evaluation of Antimicrobial Properties of Copper Surfaces in an Outpatient Infectious Disease Practice. Seema Rai, Bruce E Hirsch, Hubert H Attaway, Richard Nadan, S Fairey, J Hardy, G Miller, Donna Armellino, Wilton R Moran, Peter Sharpe, Adam Estelle, J H Michel, Harold T Michels and Michael G Schmidt. Infect Control Hosp Epidemiol. 2012 Feb

 5. Application of copper to prevent and control infection. Where are we now? O’Gorman J, Humphreys H, Journal of Hospital Infection (2012).

 6. Copper Continuously Limits the Concentration of Bacteria Resident on Bed Rails within the Intensive Care Unit. Michael G Schmidt, PhD; Hubert H Attaway III, MS; Sarah E Fairey, BS; Lisa L Steed, PhD; Harold T Michels, PhD; Cassandra D Salgado, MD, MS. Infection Control and Hospital Epidemiology, Vol. 34, No. 5. Special Topic Issue: The Role of the Environment in Infection Prevention (May 2013), pp. 530-533.

 7. Copper Surfaces are Associated with Significantly Lower Concentrations of Bacteria on Selected Surfaces within a Pediatric Intensive Care Unit. Michael G. Schmidt PhD; Bettina von Dessauer MD; Carmen Benavente MD; Dona Benadof MD; Paulina Cifuentes RN; Alicia Elgueta RN; Claudia Duran MS; Maria S. Navarrete MD MPH. American Journal of Infection Control, doi:10.1016/j.ajic.2015.09.

 8. Copper Surfaces Reduce the Rate of Healthcare-Acquired Infections in the Intensive Care Unit. Cassandra D Salgado, MD; Kent A Sepkowitz, MD; Joseph F John, MD; J Robert Cantey, MD; Hubert H Attaway, MS; Katherine D Freeman, DrPH; Peter A Sharpe, MBA; Harold T Michels, PhD; Michael G Schmidt, PhD. Infection Control and Hospital Epidemiology.

 9. The Economic Assessment of an Environmental Intervention: Discrete Deployment of Copper for Infection Control in ICUs. M Taylor, S Chaplin, York Health Economics Consortium, York, UK, Antimicrobial Resistance and Infection Control 2013, 2(Suppl1):P368.

 10. Financial Benefits after the Implementation of Antimicrobial Copper in Intensive Care Units (ICUs). P Efstathiou, E Kouskouni, S Papanikolaou, K Karageorgou, Z Manolidou, M Tseroni, E Logothetis, C Petropoulou, V Karyoti. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2013, 2(Suppl 1):P369.

 11. From Laboratory Research to a Clinical Trial: Copper Alloy Surfaces Kill Bacteria and Reduce Hospital-Acquired Infections. Michels, H.T. 2015. Health Environments Research & Design Journal. 1–16.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Accept