Analiza opłacalności

Wyniki modelu opracowanego przez York Health Economics Consortium pokazują, że wymiana kluczowych powierzchni dotykowych w obiektach służby zdrowia na ich odpowiedniki wykonane z miedzi może się zwrócić w czasie krótszym niż jeden rok.

YHEC logo

Chociaż higiena rąk i dezynfekcja środowiska to dwa kluczowe filary kontroli zakażeń, konieczne są dodatkowe środki w celu zwalczania stale obecnego zagrożenia zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną (HCAI). Interwencje, które poprawią wyniki leczenia pacjentów, a tym samym zmniejszą powiązany z tym czas ich pobytu w szpitalu, koszty opieki i ilość przyjmowanych antybiotyków.

Skuteczność miedzi jest udowodniona

Patogeny, które są przyczyną HCAI mogą przetrwać w środowisku przez wiele dni, a nawet miesięcy, będąc źródłem czynników chorobotwórczych na często dotykanych powierzchniach. Powierzchnie wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej są rozwiązaniem technicznym, które może być dodatkową bronią w walce z patogenami powodującymi HCAI, odznaczającym się wysoką trwałością i skutecznością. Wyniki badań klinicznych przeprowadzonych w Chile, Wielkiej Brytanii i USA pokazały, że powierzchnie dotykowe wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej stale i w znacznym stopniu redukują średnie obciążenie mikrobiologiczne o ponad 90%. Związek pomiędzy redukcją obciążenia mikrobiologicznego powierzchni dotykowych i zmniejszeniem ilości zakażeń wewnątrzszpitalnych wykazano w USA w badaniach finansowanych przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. W badaniach tych, wymiana tylko sześciu kluczowych powierzchni dotykowych w jednołóżkowych salach oddziału intensywnej opieki medycznej na odpowiedniki pokryte miedzią przeciwdrobnoustrojową, spowodowała zmniejszenie ilości zakażeń aż o 58%.

Doświadczenie zdobyte w praktyce

Dowodów, potwierdzających skuteczność miedzi w walce z patogenami chorobotwórczymi przybywa i jest ona instalowana coraz częściej na całym świecie. Najczęściej na oddziałach szpitalnych, w których leczeni są pacjenci najbardziej narażeni na infekcje: Intensywnej Opieki Medycznej, Mukowiscydozy i Chorób Płuc, Pediatrii i Neonatologii. Wdrożenia dostarczyły danych odnośnie cen elementów wykonanych z miedzi przeciwdrobnoustrojowej w celu ustalenia zestawu pozwalających oszacować koszty wdrażania.

Model ekonomiczny

York Health Economics Consortium jest światowym liderem w dziedzinie modelowania związanego z opieką zdrowotną, który opracował w pełni potwierdzony model ekonomiczny pozwalający oszacować opłacalność́ zastosowania miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Model opiera się̨ na kosztach montażu powierzchni dotykowych wykonanych z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oraz zbilansowanych oszczędnościach wynikających z redukcji ilości zakażeń́.

Dane

Określenie całkowitych kosztów zakażeń związanych z opieką zdrowotną jest trudne ze względu na ograniczoną ilość ogólnie dostępnych danych porównawczych. Omawiany model pozwala oszacować czas zwrotu inwestycji w montaż elementów miedzianych w obiektach nowobudowanych lub w trakcie planowanego remontu istniejących placówek. Model zawiera zestawy danych dotyczących stawek i kosztów HCAI, cen elementów wykonanych z miedzi i elementów podobnych bez właściwości przeciwdrobnoustrojowych. Pozwala też użytkownikom wprowadzać́ własne dane do obliczeń́.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie modelu i/lub jego stosowania prosimy o ich przysłanie na adres biuro@instytutmiedzi.pl

Model YHEC (kwiecień 2013)

Instrukcja obsługi

Przykład rzeczywistego wykorzystania modelu

 

Miedź i jej stopy są materiałami inżynierskimi o dużej wytrzymałości, bogatej kolorystyce, nadającymi się do ponownego przetwarzania. Metale te są ogólnie dostępne w postaci całej gamy półproduktów przeznaczonych do produkcji różnorodnych wyrobów gotowych. Miedź i jej stopy stanowią atrakcyjny zestaw materiałów dla projektantów tworzących funkcjonalne, ekologiczne i przystępne cenowo produkty.

Czysta miedź oraz niektóre jej stopy (określane wspólnym mianem Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej) posiadają naturalne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, a produkty z nich wykonane zyskują dodatkową funkcję, nie związaną z ich pierwotnym przeznaczeniem - służą podniesieniu poziomu higieny. Wyroby z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej stanowią uzupełnienie, a nie substytut standardowych praktyk kontroli zakażeń. Niezbędne jest przestrzeganie istniejących procedur w zakresie utrzymania higieny, włączając w to procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Accept