Polska pierwszym europejskim krajem zalecającym stosowanie miedzi przeciwdrobnoustrojowej w szpitalach

Centrum Monitorowania Jakości testuje obecnie zaktualizowane standardy akredytacyjne dla jednostek opieki zdrowotnej. Po ich wejściu w życie Polska będzie pierwszym europejskim krajem, w którym Ministerstwo Zdrowia rekomenduje stosowanie powierzchni przeciwdrobnoustrojowych jako jednej z metod kontroli zakażeń szpitalnych.

Program akredytacji szpitali działa w Polsce od 1998 roku i jego celem jest ciągłe zachęcanie placówek zdrowotnych do działań, które podniosą poziom świadczonych przez nie usług, ich efektywność funkcjonowania oraz standardy bezpieczeństwa pacjentów. To usystematyzowany proces zewnętrznej oceny placówek prowadzony przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w oparciu o mierzalne kryteria i ustalone standardy. Aby uzyskać akredytację CMJ, czyli jednostki Ministerstwa Zdrowia, szpitale muszą opracować odpowiednie procedury, wdrożyć je, a następnie ich przestrzegać.

W październiku 2015 r. minister zdrowia wydał obwieszczenie w sprawie aktualizacji standardów akredytacyjnych[1]. W ramach rozdziału IX. Kontrola Zakażeń zamieszczono wytyczne związane z zapobieganiem przenoszeniu patogenów przez dotyk. Minister w obwieszczeniu podkreślał, że „zakażenia patogenami szpitalnymi mogą powodować u pacjentów istotne szkody jatrogenne” (czyli będące niekorzystnym następstwem leczenia), istotne jest więc ograniczanie liczby i ciężkości zakażeń szpitalnych. Ograniczenie transmisji drobnoustrojów ma być osiągane m.in. poprzez wykorzystywanie materiałów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Dlatego też powierzchnie często dotykane przez pacjentów i personel – jak np. klamki, poręcze, uchwyty - powinny być wykonane ze stopów metali o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, takich jak: miedź, mosiądz, brąz, zgodnie z rekomendacją amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Za stosowanie stopów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych placówki starające się o akredytację mogą otrzymać 3 lub 5 punktów - w zależności od tego, jak duży procent powierzchni dotykowych będzie z nich wykonany.

[1] Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne (wydanego na podst. art. 5 ust. 2 ustawy z 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia)

Dodatkowe informacje na temat miedzi przeciwdrobnoustrojowej można zaleźć na stronie www.cuplus.pl

Miedź i jej stopy są materiałami inżynierskimi o dużej wytrzymałości, bogatej kolorystyce, nadającymi się do ponownego przetwarzania. Metale te są ogólnie dostępne w postaci całej gamy półproduktów przeznaczonych do produkcji różnorodnych wyrobów gotowych. Miedź i jej stopy stanowią atrakcyjny zestaw materiałów dla projektantów tworzących funkcjonalne, ekologiczne i przystępne cenowo produkty.

Czysta miedź oraz niektóre jej stopy (określane wspólnym mianem Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej) posiadają naturalne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, a produkty z nich wykonane zyskują dodatkową funkcję, nie związaną z ich pierwotnym przeznaczeniem - służą podniesieniu poziomu higieny. Wyroby z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej stanowią uzupełnienie, a nie substytut standardowych praktyk kontroli zakażeń. Niezbędne jest przestrzeganie istniejących procedur w zakresie utrzymania higieny, włączając w to procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Accept