Σχετικά με το Εμπορικό Σήμα

Αν έχει το σήμα Cu +, εξαλείφει συνεχώς τα παθογόνα μικρόβια

Το εμπορικό σήμα χρησιμοποιείται από κορυφαίους κατασκευαστές εξοπλισμού νοσοκομείων, επίπλων και εξαρτημάτων για να δείξουν ότι τα προϊόντα τους περιέχουν Αντιμικροβιακό Χαλκό, το αποτελεσματικότερο προϊόν για επιφάνειες επαφής στον κόσμο.

Το σήμα είναι ένδειξη επιστημονικής επικύρωσης σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη επιφάνεια έχει τις ισχυρότερες αντιμικροβιακές ιδιότητες, η οποία υποστηρίζεται από εργαστηριακές και κλινικές έρευνες οι οποίες έχουν ανασκοπηθεί από ομότιμους ειδικούς και έχουν τύχει ανεξάρτητης επαλήθευσης μέσω της εγγραφής στην Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) των ΗΠΑ.  Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός είναι το μόνο στερεό υλικό για επιφάνειες για το οποίο η EPA των ΗΠΑ έχει καταγράψει ότι αδιάλειπτα εξαλείφει τα βακτήρια* που προκαλούν μολύνσεις.

                                                                                    

Η χρήση του εμπορικού ονόματος ελέγχεται σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών

Εάν κάποιος παραγωγός ή κατασκευαστής προϊόντων επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το εταιρικό όνομα ή σήμα Antimicrobial Copper για την πώληση των προϊόντων τους εκτός των ΗΠΑ, θα πρέπει να πάρουν την σχετική άδεια από τον Διεθνή Οργανισμό Χαλκού ( International Copper Association, Ltd) ή το τοπικό Κέντρο Χαλκού (Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξη Χαλκού για την Ελλάδα). Συνέχεια για την άδεια χρήσης του εταιρικού ονόματος ή σήματος θα απαιτηθεί συνεχής συμμόρφωση με αυστηρούς κανόνες χρήσης, καθώς και η ικανότητα του χρήστη να τεκμηριώσει ότι όλα τα σχετικά προϊόντα είναι όντως κατασκευασμένα από κράματα Αντιμικροβιακού Χαλκού.

Εντός των Ηνωμένων Πολιτειών

Στις ΗΠΑ υπάρχουν ιδιαίτερες κανονιστικές απαιτήσεις:  εάν παραγωγοί ή κατασκευαστές προϊόντων επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το εταιρικό όνομα ή σήμα Antimicrobial Copper για την πώληση των προϊόντων τους εντός των ΗΠΑ, θα πρέπει να πάρουν την σχετική άδεια από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Χαλκού των ΗΠΑ και να είναι καταχωρημένοι στην ΕΡΑ των ΗΠΑ. Για τη διαρκή άδεια χρήσης του εταιρικού ονόματος ή σήματος θα απαιτηθεί η αδιάλειπτη συμμόρφωση με αυστηρούς κανόνες χρήσης καθώς και η ικανότητα του χρήστη να τεκμηριώσει ότι όλα τα σχετικά προϊόντα είναι όντως κατασκευασμένα από κράματα Αντιμικροβιακού Χαλκού. Το αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με του κανόνες χρήσης της EPA θα είναι η ανάκληση της άδειας ή/και νομικά μέτρα.

Εάν συνεχίσετε την περιήγησή σας στον ισότοπο μας, σημαίνει ότι αποδέχεστε να λαμβάνετε τα cookies. Μάθετε περισσότερα ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο.

Accept