Καταχώρηση στην EPA

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός είναι η μόνη κατηγορία στερών επιφανειών επαφής καταχωρημένη στην EPA των ΗΠΑ με την ιδιότητα της αδιάλειπτης εξόντωσης βακτηριδίων* που προκαλούν λοιμώξεις και αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου.

Μετά από πολλά χρόνια ανεξάρτητων εργαστηριακών δοκιμασιών τις οποίες ακολούθησαν άλλες αυστηρές και ενδελεχείς δοκιμασίες σύμφωνα με πρωτόκολλα εγκεκριμένα από την υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA), 275 κράματα χαλκού καταχωρήθηκαν από την EPA των ΗΠΑ σαν αντιμικροβιακά προϊόντα για την δημόσια υγεία στις 29 Φεβρουαρίου 2008. Από τότε ο αριθμός των καταχωρημένων κραμάτων ανήλθε στα 450. Τα προϊόντα για την δημόσια υγεία στοχεύουν στον έλεγχο των μικροοργανισμών που συνδέονται με λοιμώξεις ή με άλλες βλαβερές συνέπειες για τον άνθρωπο.

Οι επενδύσεις που περιέχουν άργυρο δεν έχουν καταχώρηση στην EPA.  Τα προϊόντα αυτά διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με μια "Εξαίρεση Επεξεργασμένων Προϊόντων" που σημαίνει ότι το αντιμικροβιακό πρόσθετο μπορεί μόνο να προστατεύει το ίδιο το προϊόν από την αποσύνθεση και την δυσοσμία που προκαλείται από μη συγκεκριμένους οργανισμούς

Οι επενδύσεις που περιέχουν άργυρο δεν εξοντώνουν αδιάλειπτα τα βακτηρίδια που προκαλούν λοιμώξεις.  Οι επιφάνειες από Αντιμικροβιακό Χαλκό το επιτυγχάνουν αυτό.

Επίσημη ανακοίνωση της EPA των ΗΠΑ για την Καταχώρηση Κραμάτων Αντιμικροβιακού Χαλκού

Τα προϊόντα κραμάτων Αντιμικροβιακού Χαλκού μπορούν να ισχυριστούν ότι εξοντώνουν το 99.9% των νοσογόνων βακτηριδίων* εντός δυο ωρών, όταν καθαρίζονται τακτικά και συμπληρωματικά στον καθαρισμό ρουτίνας και τα προγράμματα απολύμανσης.

Η καταχώρηση από την EPA είναι μια νομική απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ όπου αναγνωρίζεται η αποτελεσματικότητα των προϊόντων του Αντιμικροβιακού Χαλκού στην καταπολέμηση των 6 νοσογόνων βακτηριδίων που ακολουθούν:

  • E. coli O157:H7, ένα παθογόνο που μεταφέρεται στα τρόφιμα και έχει συνδεθεί με μεγάλης κλίμακας ανακλήσεις προϊόντων τροφίμων
  • Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), ένα από τα τοξικότερα στελέχη βακτηριδίου ανθεκτικού στα αντιβιοτικά και κοινός ένοχος ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και λοιμώξεων στην ευρύτερη κοινότητα
  • Staphylococcus aureus, η πλέον κοινή από όλες τις λοιμώξεις από σταφυλόκοκκο που μπορεί να προκαλέσει ασθένειες που απειλούν τη ζωή, συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας και της μηνιγγίτιδας
  • Vancomycin-Resistant Enterococcus faecalis (VRE), ένας οργανισμός ανθεκτικός στα αντιβιοτικά που ευθύνεται για το 4% όλων των Ιατρογενών Λοιμώξεων
  • Enterobacter aerogenes, ένα παθογόνο βακτηρίδιο κοινό στα νοσοκομεία που προκαλεί ευκαιριακές δερματικές μολύνσεις και επιδρά και σε άλλους ιστούς του σώματος,
  • Pseudomonas aeruginosa, ένα βακτηρίδιο που μολύνει τους αναπνευστικούς αγωγούς, το ουροποιητικό, το αίμα και το δέρμα ατόμων με αδυνατισμένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα κράματα Αντιμικροβιακού Χαλκού είναι στερεά υλικά επιφανειών αντίθετα με τα παραδοσιακά αντιμικροβιακά προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά με δηλώσεις για την δημόσια υγεία που τυπικά είναι αέρια, υγρά, ψεκασμός, και συμπυκνωμένες σκόνες.

Στις ΗΠΑ τα προϊόντα Αντιμικροβιακού Χαλκού μπορούν να πωληθούν μόνο από καταχωρημένους κατασκευαστές που χρησιμοποιούν καταχωρημένα κράματα χαλκού.

Για να δείτε τις καταχωρημένες δηλώσεις για την δημόσια υγεία, επισκεφτείτε: Δηλώσεις για την Δημόσια Υγεία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το τμήμα του παρόντος ιστότοπου για τις ΗΠΑ.

*Επιστημονικές δημοσιεύσεις που έχουν εξετασθεί από ομότιμους ειδικούς δείχνουν ότι ο Αντιμικροβιακός Χαλκός είναι αποτελεσματικός κατά των βακτηριδίων, ιών, μυκήτων και μούχλας, περιλαμβανομένων και των MRSA (Ανθεκτικός στη Μεθικιλλίνη Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος), Ιός γρίπης A (H1N1), Clostridium difficile και VRE (Εντερόκοκκος Ανθεκτικός στην Βανκομυσίνη).

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός είναι το μόνο υλικό επιφανειών επαφής για το οποίο τα δεδομένα αποτελεσματικότητας έχουν ανεξάρτητα πιστοποιηθεί μέσω της καταχώρησης στην Environmental Protection Agency (υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος των ΗΠΑ) (EPA) που υποστηρίζουν το ότι σε διαρκή βάση εξοντώνουν άνω του 99,9% των βακτηριδίων που προκαλούν Λοιμώξεις που Σχετίζονται με την Παροχή Υγειονομικής Περίθαλψης εντός δυο ωρών μετά την επαφή. Οι οργανισμοί που δοκιμάστηκαν είναι MRSA (Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος Ανθεκτικός στη Μεθικιλλίνη), Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, E. coli O157:H7 και Ανθεκτικός στην Βανκομυσίνη Εντερόκοκκος Κοπράνων.

Από πρόσθετες εργασίες1 έχει αποδειχθεί ότι ο Αντιμικροβιακός Χαλκός έχει καλύτερες επιδόσεις σε τυπικές συνθήκες εσωτερικού χώρου από δυο υλικά επιχρίσεως που περιέχουν άργυρο και που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο.
Μια μελέτη2 σε μια κλινική πτέρυγα με μεγάλη κίνηση στο Selly Oak Hospital έδειξε μια μείωση 90-100% των μολύνσεων σε επιφάνειες επαφής από Αντιμικροβιακό Χαλκό σε σύγκριση με επιφάνειες που είναι κατασκευασμένες από συμβατικά υλικά. Μελέτες στις ΗΠΑ και την Χιλή επιβεβαιώνουν τα παραπάνω αποτελέσματα. Οι επιφάνειες Αντιμικροβιακού Χαλκού έχουν ρόλο συμπληρωματικό και δεν υποκαθιστούν τις τυπικές διαδικασίες για τον έλεγχο των μολύνσεων και έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τις μικροβιακές μολύνσεις.

[1] Effects of temperature and humidity on the efficacy of methicillin-resistant Staphylococcus aureus challenged antimicrobial materials containing silver and copper. H T Michels, J O Noyce and C W Keevil, Letters in Applied Microbiology, 49 (2009) 191-195.

[2] Ρόλος του Χαλκου στη Μείωση της Μόλυνσης σε Περιβάλλοντα Νοσοκομείου. A L Casey, D Adams, T J Karpanen, P A Lambert, B D Cookson, P Nightingale, L Miruszenko, R Shillam, P Christian and T S J Elliott, J Hosp Infect (2009).

Εάν συνεχίσετε την περιήγησή σας στον ισότοπο μας, σημαίνει ότι αποδέχεστε να λαμβάνετε τα cookies. Μάθετε περισσότερα ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο.

Accept