Εργαστηριακές Δοκιμές

Εκτεταμένες εργαστηριακές δοκιμές έχουν αποδείξει ότι ο Αντιμικροβιακός Χαλκός εξοντώνει αδιαλείπτως παθογόνα μικρόβια, δεν φθείρεται ποτέ και η χρήση του είναι ασφαλής.

Έχει γίνει εργαστηριακή έρευνα για την αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα των κραμάτων του χαλκού και επαληθευτεί σε κορυφαία ιδρύματα σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένου του ΗΒ, της Νότιας Αφρικής, της Γερμανίας και της Ιαπωνίας. Τα αποτελέσματα έχουν ελεγχθεί από ομότιμους επιστήμονες και δημοσιευτεί.

Στις ΗΠΑ τα αποτελέσματα των εργαστηρίων επαληθεύτηκαν ανεξάρτητα από την Environmental Protection Agency (υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος των ΗΠΑ), και οδήγησαν στην μόνη καταχώρηση στην EPA σχετικά με την δημόσια υγεία για υλικό επιφάνειας επαφής.  Για να πάρουν αυτή την καταχώρηση έπρεπε για τα κράματα Αντιμικροβιακού Χαλκού να αποδειχτεί η αποτελεσματικότητα κάτω από εξαιρετικά αυστηρά πρωτόκολλα εγκεκριμένα από την EPA. Τρία πρωτόκολλα εξελίχθηκαν για την δοκιμασία της ικανότητας του Αντιμικροβιακού Χαλκού να εξοντώνει βακτηρίδια* που προκαλούν μολύνσεις.  Παρακάτω δίνεται μια περιγραφή των δοκιμασιών:

Απαιτούμενη Δοκιμασία για την Κανονιστική Έγκριση από την EPA ΗΠΑ

Τα τρία πρωτόκολλα δοκιμασίας Καλής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΚΕΠ) εγκεκριμένα από την EPA που χρησιμοποιήθηκαν για την καταχώρηση Αντιμικροβιακού Χαλκού με εγκεκριμένες δηλώσεις για την δημόσια υγεία είναι:

  1. Αποτελεσματικότητα σαν Απολυμαντικό - που μετρά τα βιώσιμα βακτηρίδια μετά από δυο ώρες.
  2. Παραμένουσα Δραστηριότητα Αυτό-Απολύμανσης - που μετρά αριθμό βακτηριδίων πριν και μετά έξη υγρούς και ξηρούς κύκλους φθοράς στην διάρκεια των οποίων προστέθηκαν βακτηρίδια σε τυπική συσκευή (απεικονίζεται σχηματικά στο Σχήμα 1).
  3. Συνεχής μείωση Βακτηριδιακών Μολυντών - που μετράει αριθμό βακτηριδίων μετά τον εμβολιασμό επιφάνειας του κράματος οκτώ φορές σε μια περίοδο 24 ωρών χωρίς ενδιάμεσο καθαρισμό ή σκούπισμα.

Figure6

Σχήμα 1:  Σχηματική απεικόνιση πρωτοκόλλου Παραμένουσας Δραστηριότητας Αυτό-Απολύμανσης.

Τα αποτελέσματα των 216 δοκιμασιών ΚΕΠ, περιλαμβανομένων τριών πρωτοκόλλων των δοκιμασιών, δυο με τρεις παρτίδες έξη διαφορετικών κραμάτων και έξη βακτηρίδια*, παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1.  Και στην δοκιμασία Αποτελεσματικότητας σαν Απολυμαντή και στην δοκιμασία Παραμένουσας Δραστηριότητας Αυτό-Απολύμανσης (φθίνουσα δοκιμασία), παρατηρείται μείωση των ζώντων βακτηριδίων μεγαλύτερη από 99,9% και στις εβδομήντα δυο δοκιμασίες σε σύγκριση με τον ανοξείδωτο χάλυβα (S304). Στη δοκιμασία Συνεχούς Μείωσης Βακτηριδιακών Μολυντών βρέθηκε μείωση των ζώντων βακτηριδίων μεγαλύτερη από 99,9% στις εξήντα τρεις από τις εβδομήντα δυο δοκιμασίες σε σύγκριση με τον ανοξείδωτο χάλυβα (S304). Στις υπόλοιπες εννέα δοκιμασίες οι μειώσεις ήταν από 99,3% έως 99,9%.  Συνοπτικά μείωση μεγαλύτερη του 99,9% παρατηρήθηκε σε 207 από τις 216 δοκιμασίες. Η μείωση που παρατηρήθηκε στις υπόλοιπες εννέα δοκιμασίες ήταν από 99.3% έως 99.9%. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η αντιμικροβιακή αντίδραση των κραμάτων χαλκού είναι αποτελεσματική, επιμένουσα και μπορεί να αναπαραχθεί.

Figure5

Σχήμα 2: Αποτελέσματα δοκιμασίας Συνεχούς Μειώσεως για MRSA σε Αντιμικροβιακό Χαλκό C11000 και Ανοξείδωτο Χάλυβα S30400.  Κάθε εμβολιασμός προσθέτει 650.000 CFUs. - Κάντε κλικ στον Πίνακα να τον μεγεθύνετε

Πίνακας 1: Μέση Ποσοστιαία Μείωση Βακτηριδιακής Μόλυνσης (Μελέτες Καλής Εργαστηριακής Πρακτικής)

 

Ομάδα

Κράμα

% Cu

S. aureus

E. aerogenes

MRSA

P. aeruginosa

E. coli O157:H7

Αποτελεσματικότητα σαν Απολυμαντικό

I

C110

99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

II

C510

94.8

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

III

C706

88.6

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

IV

C260

70

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

V

C752

65

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

VI

C280

60

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραμένον Αυτό-Απολυμαινόμενο

I

C110

99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

II

C510

94.8

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

III

C706

88.6

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

IV

C260

70

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

V

C752

65

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

VI

C280

60

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεχής μείωση

I

C110

99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

II

C510

94.8

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

III

C706

88.6

>99.9

>99.9

99.9

>99.9

>99.9

 

IV

C260

70

99.6

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

V

C752

65

99.7

>99.9

>99.9

>99.9

>99.9

 

VI

C280

60

99.8

>99.9

99.9

>99.9

>99.9

 

 

*Επιστημονικές δημοσιεύσεις που έχουν εξετασθεί από ομότιμους ειδικούς δείχνουν ότι ο Αντιμικροβιακός Χαλκός είναι αποτελεσματικός κατά των βακτηριδίων, ιών, μυκήτων και μούχλας, περιλαμβανομένων και των MRSA (Ανθεκτικός στη Μεθικιλλίνη Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος), Ιός γρίπης A (H1N1), Clostridium difficile και VRE (Εντερόκοκκος Ανθεκτικός στην Βανκομυσίνη).

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός είναι το μόνο υλικό επιφανειών επαφής για το οποίο τα δεδομένα αποτελεσματικότητας έχουν ανεξάρτητα πιστοποιηθεί μέσω της καταχώρησης στην Environmental Protection Agency (υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος των ΗΠΑ) (EPA) που υποστηρίζουν το ότι σε διαρκή βάση εξοντώνουν άνω του 99,9% των βακτηριδίων που προκαλούν Λοιμώξεις που Σχετίζονται με την Παροχή Υγειονομικής Περίθαλψης εντός δυο ωρών μετά την επαφή. Οι οργανισμοί που δοκιμάστηκαν είναι MRSA (Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος Ανθεκτικός στη Μεθικιλλίνη), Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, E. coli O157:H7 και Ανθεκτικός στην Βανκομυσίνη Εντερόκοκκος Κοπράνων.

Από πρόσθετες εργασίες1 έχει αποδειχθεί ότι ο Αντιμικροβιακός Χαλκός έχει καλύτερες επιδόσεις σε τυπικές συνθήκες εσωτερικού χώρου από δυο υλικά επιχρίσεως που περιέχουν άργυρο και που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο.
Μια μελέτη2 σε μια κλινική πτέρυγα με μεγάλη κίνηση στο Selly Oak Hospital έδειξε μια μείωση 90-100% των μολύνσεων σε επιφάνειες επαφής από Αντιμικροβιακό Χαλκό σε σύγκριση με επιφάνειες που είναι κατασκευασμένες από συμβατικά υλικά. Μελέτες στις ΗΠΑ και την Χιλή επιβεβαιώνουν τα παραπάνω αποτελέσματα. Οι επιφάνειες Αντιμικροβιακού Χαλκού έχουν ρόλο συμπληρωματικό και δεν υποκαθιστούν τις τυπικές διαδικασίες για τον έλεγχο των μολύνσεων και έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τις μικροβιακές μολύνσεις.

[1] Effects of temperature and humidity on the efficacy of methicillin-resistant Staphylococcus aureus challenged antimicrobial materials containing silver and copper. H T Michels, J O Noyce and C W Keevil, Letters in Applied Microbiology, 49 (2009) 191-195.

[2] Ρόλος του Χαλκου στη Μείωση της Μόλυνσης σε Περιβάλλοντα Νοσοκομείου. A L Casey, D Adams, T J Karpanen, P A Lambert, B D Cookson, P Nightingale, L Miruszenko, R Shillam, P Christian and T S J Elliott, J Hosp Infect (2009).

Εάν συνεχίσετε την περιήγησή σας στον ισότοπο μας, σημαίνει ότι αποδέχεστε να λαμβάνετε τα cookies. Μάθετε περισσότερα ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο.

Accept