Δηλώσεις σχετικά με την δημόσια υγεία

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός είναι το μόνο στερεό υλικό επιφάνειας καταχωρημένο στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) με την ιδιότητα της αδιάλειπτης εξόντωσης βακτηριδίων* που αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Καμιά άλλη επιφάνεια επαφής, συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων που περιέχουν άργυρο, δεν έχει τέτοια καταχώρηση

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός είναι η αποτελεσματικότερη επιφάνεια επαφής και το μόνο υλικό αυτού του είδους με καταχώρηση σχετική με την δημόσια υγεία στην EPA των ΗΠΑ.  Αυτού του τύπου η καταχώρηση σημαίνει ότι ο Αντιμικροβιακός Χαλκός εξοντώνει συγκεκριμένα βακτηρίδια* που προκαλούν μολύνσεις και απειλούν την υγεία του ανθρώπου.

Οι επενδύσεις που περιέχουν άργυρο δεν έχουν καταχώρηση που να αφορά όφελος για την δημόσια υγεία.

Αντίθετα αυτές οι επενδύσει διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με την αποκαλούμενη 'εξαίρεση επεξεργασμένου αντικειμένου' η οποία σημαίνει ότι ο αντιμικροβιακός παράγοντας μπορεί να προστατέψει μόνο το ίδιο το υλικό από μη προσδιορισμένα βακτηρίδια που προκαλούν δυσοσμία και αποσύνθεση.  Για τα προϊόντα αυτά δεν έχει αποδειχθεί ότι προστατεύουν τους ανθρώπους από νοσογόνα βακτηρίδια.

Αντίθετα τα προϊόντα που είναι κατασκευασμένα από Αντιμικροβιακό Χαλκό μπορούν να διατεθούν στην αγορά των ΗΠΑ έχοντας τις ακόλουθες δηλώσεις για την δημόσια υγεία:

Εργαστηριακές δοκιμασίες έχουν δείξει ότι όταν καθαρίζεται τακτικά:

  • Η επιφάνεια αυτή μειώνει αδιαλείπτως τη βακτηρίδιακή* μόλυνση επιτυγχάνοντας μείωση 99,9% εντός δυο ωρών έκθεσης.
  • Η επιφάνεια αυτή εξοντώνει άνω του 99,9% των Gram-αρνητικών και Gram-θετικών βακτηριδίων* εντός δυο ωρών έκθεσης.
  • Η επιφάνεια αυτή προσφέρει συνεχή και αδιάλειπτη αντιβακτηριδιακή* δράση παραμένοντας αποτελεσματική εξαλείφοντας άνω του 99,9% των βακτηριδίων* εντός δυο ωρών.
  • Η επιφάνεια αυτή εξοντώνει άνω του 99,9% των βακτηριδίων* εντός δυο ωρών και συνεχίζει να εξοντώνει άνω του 99% των βακτηριδίων* ακόμη και μετά από επαναλαμβανόμενη μόλυνση.
  • Η επιφάνεια αυτή συμβάλλει στην αναστολή της αύξησης και ανάπτυξης των βακτηριδίων* εντός δυο ωρών έκθεσης μεταξύ καθαρισμών ρουτίνας και βημάτων απολύμανσης.

*Επιστημονικές δημοσιεύσεις που έχουν εξετασθεί από ομότιμους ειδικούς δείχνουν ότι ο Αντιμικροβιακός Χαλκός είναι αποτελεσματικός κατά των βακτηριδίων, ιών, μυκήτων και μούχλας, περιλαμβανομένων και των MRSA (Ανθεκτικός στη Μεθικιλλίνη Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος), Ιός γρίπης A (H1N1), Clostridium difficile και VRE (Εντερόκοκκος Ανθεκτικός στην Βανκομυσίνη).

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός είναι το μόνο υλικό επιφανειών επαφής για το οποίο τα δεδομένα αποτελεσματικότητας έχουν ανεξάρτητα πιστοποιηθεί μέσω της καταχώρησης στην Environmental Protection Agency (υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος των ΗΠΑ) (EPA) που υποστηρίζουν το ότι σε διαρκή βάση εξοντώνουν άνω του 99,9% των βακτηριδίων που προκαλούν Λοιμώξεις που Σχετίζονται με την Παροχή Υγειονομικής Περίθαλψης εντός δυο ωρών μετά την επαφή. Οι οργανισμοί που δοκιμάστηκαν είναι MRSA (Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος Ανθεκτικός στη Μεθικιλλίνη), Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, E. coli O157:H7 και Ανθεκτικός στην Βανκομυσίνη Εντερόκοκκος Κοπράνων.

Από πρόσθετες εργασίες1 έχει αποδειχθεί ότι ο Αντιμικροβιακός Χαλκός έχει καλύτερες επιδόσεις σε τυπικές συνθήκες εσωτερικού χώρου από δυο υλικά επιχρίσεως που περιέχουν άργυρο και που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο.
Μια μελέτη2 σε μια κλινική πτέρυγα με μεγάλη κίνηση στο Selly Oak Hospital έδειξε μια μείωση 90-100% των μολύνσεων σε επιφάνειες επαφής από Αντιμικροβιακό Χαλκό σε σύγκριση με επιφάνειες που είναι κατασκευασμένες από συμβατικά υλικά. Μελέτες στις ΗΠΑ και την Χιλή επιβεβαιώνουν τα παραπάνω αποτελέσματα. Οι επιφάνειες Αντιμικροβιακού Χαλκού έχουν ρόλο συμπληρωματικό και δεν υποκαθιστούν τις τυπικές διαδικασίες για τον έλεγχο των μολύνσεων και έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τις μικροβιακές μολύνσεις.

[1] Effects of temperature and humidity on the efficacy of methicillin-resistant Staphylococcus aureus challenged antimicrobial materials containing silver and copper. H T Michels, J O Noyce και C W Keevil, Letters in Applied Microbiology, 49 (2009) 191-195.

[2] Ρόλος του Χαλκου στη Μείωση της Μόλυνσης σε Περιβάλλοντα Νοσοκομείου. A L Casey, D Adams, T J Karpanen, P A Lambert, B D Cookson, P Nightingale, L Miruszenko, R Shillam, P Christian and T S J Elliott, J Hosp Infect (2009).

Εάν συνεχίσετε την περιήγησή σας στον ισότοπο μας, σημαίνει ότι αποδέχεστε να λαμβάνετε τα cookies. Μάθετε περισσότερα ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο.

Accept