Έντυπα

Ψάξτε και κατεβάστε φυλλάδια για τον Αντιμικροβιακό Χαλκό

Εδώ υπάρχει μια γκάμα από φυλλάδια για τις ιδιότητες και εφαρμογές του Αντιμικροβιακού Χαλκού.

 

Χείρα βοηθείας από τον χαλκό

Πληροφοριακό γράφημα για αθενείς 2015.


Το πληροφοριακό γράφημα για τους ασθενείς συνοψίζει με απλό τρόπο πώς ο χαλκός μπορεί να προσφέρει μια «χείρα βοηθείας» στην ενίσχυση των μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων και τη βελτίωση της υγιεινής.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν αφίσα τοίχου.

patient_postergr_1.pdf
Μείωση των Λοιμώξεων που Σχετίζονται με την Παροχή Υγειονομικής Περίθαλψης

Εγκατάσταση επιφανειών επαφής από Αντιμικροβιακό Χαλκό σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας


Φυλλάδιο που ετοιμάστηκε για το 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Λοιμώξεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όπου δίνεται έμφαση στην πρώτη κλινική δοκιμή που έγινε για να δειχτεί ότι η αντικατάσταση των σημαντικότερων τμημάτων των επιφανειών επαφής οδηγεί σε μειωμένο αριθμό λοιμώξεων στους ασθενείς.


Ακόμη παρουσιάζεται η τελευταία εργασία για τον μηχανισμό της αντιμικροβιακής επίδρασης του χαλκού.

Πρώτη κλινική δοκιμή που αναφέρθηκαν μειωμένα ποσοστά μολύνσεως χάρις στην εγκατάσταση επιφανειών επαφής από Αντιμικροβιακό Χαλκ
Pub 201 - Αντιμικροβιακός Χαλκός – Συχνές Ερωτήσεις
Συχνά ερωτήματα εισαγωγικού επιπέδου. 8 σελίδες, 2011.

Ένα φυλλάδιο στο οποίο απαντώνται συχνά ερωτήματα για τον Αντιμικροβιακό Χαλκό.


Ένα φυλλάδιο στο οποίο απαντώνται συχνά ερωτήματα για τον Αντιμικροβιακό Χαλκό.

Pub 201 - Αντιμικροβιακός Χαλκός – Συχνές Ερωτήσεις
Pub 196 - Μείωση του Κινδύνου των Λοιμώξεων που Σχετίζονται με την Παροχή Υγειονομικής Περίθαλψης - Ο Ρόλος των Επιφανειών Επαφής από Αντιμικροβιακό Χαλκό

Μια έκθεση με αναφορές όπου συνοψίζονται τα επιστημονικά αποδεικτικά δεδομένα για την αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα του χαλκού και των κραμάτων του σε εργαστηριακό και κλινικό περιβάλλον.


Ακόμη περιέχει μια εισαγωγή στην πρακτική εφαρμογή χάλκινων επιφανειών επαφής σε εγκαταστάσεις παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. 12 σελίδες. (Οκτώβριος 2011)

Επισκόπηση των επιστημονικών αποδεικτικών δεδομένων με σημαντικές αναφορές για τους επαγγελματίες στον χώρο του ελέγχου των μολύ
Pub 203 - Αντιμικροβιακός Χαλκός: Εισαγωγή μιας Νέας Κατηγορίας Υλικού Επιφανειών Επαφής

Εισαγωγικό φυλλάδιο για τους επαγγελματίες στον έλεγχο των λοιμώξεων στα οποία δίνεται ένα περίγραμμα της αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας, τα κύρια χαρακτηριστικά, και οι εφαρμογές στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών του Αντιμικροβιακού Χαλκού που αποδεικνύεται ότι μειώνει αδιαλείπτως την μόλυνση επιφανειών σε κλινικά περιβάλλοντα και συνεπώς προσφέρει επιπλέον βοήθεια στη μείωση του κινδύνου από παθογόνα μικρόβια.


Εισαγωγικό φυλλάδιο για τους επαγγελματίες στον έλεγχο των λοιμώξεων στα οποία δίνεται ένα περίγραμμα της αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας, τα κύρια χαρακτηριστικά, και οι εφαρμογές στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών του Αντιμικροβιακού Χαλκού που αποδεικνύεται ότι μειώνει αδιαλείπτως την μόλυνση επιφανειών σε κλινικά περιβάλλοντα και συνεπώς προσφέρει επιπλέον βοήθεια στη μείωση του κινδύνου από παθογόνα μικρόβια.

Εισαγωγικό φυλλάδιο για τους επαγγελματίες στον έλεγχο των λοιμώξεων. 16 σελίδες, Μάιος 2010
Pub 204 - Ο Πιθανός Ρόλος του Αντιμικροβιακού Χαλκού σε Εφαρμογές στην Επεξεργασία Τροφίμων

Ο χαλκός είναι ένας αντιμικροβιακός παράγοντας με αποτελεσματική δράση κατά ενός ευρέως φάσματος παθογόνων που απειλούν σήμερα την δημόσια υγεία, είτε αυτά μεταφέρονται με τις τροφές έιτε με τον αέρα ή μεταδίδονται με την επαφή.  Πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις δείχνουν ότι ο χαλκός έχει μια εγγενή ικανότητα να αδρανοποιεί αστραπιαία παθογόνα που μεταφέρονται με τις τροφές (συμπεριλαμβανομένων των E.


Ο χαλκός είναι ένας αντιμικροβιακός παράγοντας με αποτελεσματική δράση κατά ενός ευρέως φάσματος παθογόνων που απειλούν σήμερα την δημόσια υγεία, είτε αυτά μεταφέρονται με τις τροφές έιτε με τον αέρα ή μεταδίδονται με την επαφή.  Πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις δείχνουν ότι ο χαλκός έχει μια εγγενή ικανότητα να αδρανοποιεί αστραπιαία παθογόνα που μεταφέρονται με τις τροφές (συμπεριλαμβανομένων των E. coli O157:H7, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes και Salmonella enteritidis) σε θερμοκρασία ψυγείου αλλά και σε αυτή του δωματίου.  Συνεπώς ο χαλκός και τα κράματα του μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των ποσοστών της διασταυρούμενης μόλυνσης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων.

Pub 204 - Ο Πιθανός Ρόλος του Αντιμικροβιακού Χαλκού σε Εφαρμογές στην Επεξεργασία Τροφίμων
Pub 202 - Πρακτικές Απόψεις της Μείωσης της Βιοεπιβάρυνσης Με Χρήση Χαλκού: Μελέτη Κλινικής Περιπτώσεως: Selly Oak Hospital, Birmingham

Υπάρχουν τώρα σημαντικά επιστημονικά αποδεικτικά δεδομένα που υποστηρίζουν την αντικατάσταση του συχνά αγγιζόμενου εξοπλισμού και εξαρτημάτων σε κλινικά περιβάλλοντα με τα αντίστοιχα που περιέχουν χαλκό ώστε να μειωθεί η μόλυνση και κατά συνέπεια να μειωθεί ο κίνδυνος λοίμωξης.  Η Κλινική Δοκιμή για τον Χαλκό που έγινε σε μια ιατρική πτέρυγα με πολύ κίνηση στο Νοσοκομείο Selly Oak έδειξε μια μείωση κατά 90-100% στις επιφάνειες με χαλκό σε σύγκριση με τις επιφάνειες που συνήθως χρησιμοποιούνται.  Η συμβολή της εμπειρίας της τοποθέτησης στην πτέρυγα υπό δοκιμή μιας πλήρους σειράς πρ


Υπάρχουν τώρα σημαντικά επιστημονικά αποδεικτικά δεδομένα που υποστηρίζουν την αντικατάσταση του συχνά αγγιζόμενου εξοπλισμού και εξαρτημάτων σε κλινικά περιβάλλοντα με τα αντίστοιχα που περιέχουν χαλκό ώστε να μειωθεί η μόλυνση και κατά συνέπεια να μειωθεί ο κίνδυνος λοίμωξης.  Η Κλινική Δοκιμή για τον Χαλκό που έγινε σε μια ιατρική πτέρυγα με πολύ κίνηση στο Νοσοκομείο Selly Oak έδειξε μια μείωση κατά 90-100% στις επιφάνειες με χαλκό σε σύγκριση με τις επιφάνειες που συνήθως χρησιμοποιούνται.  Η συμβολή της εμπειρίας της τοποθέτησης στην πτέρυγα υπό δοκιμή μιας πλήρους σειράς προϊόντων με χαλκό στην κατανόηση της πρακτικής εφαρμογής της επιστημονικής θεωρίας ήταν σημαντική. (Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο IHEEM 2009, Harrogate).

Pub 202 - Μελέτη Κλινικής Περιπτώσεως: Selly Oak Hospital, Birmingham
Pub 200 - Σύγκριση της Αντιμικροβιακής Αποτελεσματικότητας του Χαλκού και του Άργυρου για Εφαρμογές Επαφής Εσωτερικών Χώρων

Ο άργυρος και ο χαλκός χρησιμοποιούνται για τις αντιμικροβιακές τους ιδιότητες για αιώνες. Αυτή η μιας σελίδας περίληψη αναφέρεται σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Letters in Applied Microbiology και στην οποία συγκρίνεται η απόδοση των υλικών που περιέχουν ιόντα αργύρου με τον χαλκό σε τυπικές συνθήκες εσωτερικού χώρου.


Ο άργυρος και ο χαλκός χρησιμοποιούνται για τις αντιμικροβιακές τους ιδιότητες για αιώνες. Αυτή η μιας σελίδας περίληψη αναφέρεται σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Letters in Applied Microbiology και στην οποία συγκρίνεται η απόδοση των υλικών που περιέχουν ιόντα αργύρου με τον χαλκό σε τυπικές συνθήκες εσωτερικού χώρου.

Pub 200 - Σύγκριση της Αντιμικροβιακής Αποτελεσματικότητας του Χαλκού και του Άργυρου Εισαγωγικό επίπεδο. 1 σελίδα, 2010.
Οδηγός Σχεδιασμού - Το Πρωτέρημα του Χαλκού: Ένας Οδηγός για την Χρήση του Χαλκού και των Κραμάτων του
Το εγχειρίδιο αυτό θα απαντήσει σε ερωτήσεις για την χρήση του χαλκού και των κραμάτων του και με γνωστούς τρόπους αλλά και σε νέες εφαρμογές, αλλά και θα οδηγήσει τον αναγνώστη σε περισσότερες και σε μεγαλύτερο βάθος πληροφορίες. 28 σελίδες. 2010

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον οδηγό περιλαμβάνουν και μια επισκόπηση των πασίγνωστων φυσικών, μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων του χαλκού, καθώς επίσης τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα που δείχνουν ότι ο χαλκός έχει επίκτητες αντιμικροβιακές ιδιότητες. Αναφέρονται τεχνικές κατεργασίας και φινιρίσματος, οικογένειες κραμάτων και άλλα χαρακτηριστικά, που δείχνουν ότι ο χαλκός και τα κράματα του είναι τόσο ευπροσάρμοστα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια πλειάδα εφαρμογών σχεδόν σε κάθε βιομηχανία, από πόμολα μέχρι ηλεκτρικά κυκλώματα και εναλλάκτες θερμότητας.


Οι πληροφορίες που περιέχονται στον οδηγό περιλαμβάνουν και μια επισκόπηση των πασίγνωστων φυσικών, μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων του χαλκού, καθώς επίσης τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα που δείχνουν ότι ο χαλκός έχει επίκτητες αντιμικροβιακές ιδιότητες. Αναφέρονται τεχνικές κατεργασίας και φινιρίσματος, οικογένειες κραμάτων και άλλα χαρακτηριστικά, που δείχνουν ότι ο χαλκός και τα κράματα του είναι τόσο ευπροσάρμοστα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια πλειάδα εφαρμογών σχεδόν σε κάθε βιομηχανία, από πόμολα μέχρι ηλεκτρικά κυκλώματα και εναλλάκτες θερμότητας.

Η δυνατότητα εύκολης έλασης και μηχανικής επεξεργασίας, καθώς και η αγωγιμότητα του χαλκού τον έχουν καταστήσει το προτιμώμενο μέταλλο των κατασκευαστών και των μηχανικών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η αντιμικροβιακή του ιδιότητα όμως είναι αυτή που θα κάνει τον χαλκό δημοφιλή και στο μέλλον. Στον οδηγό αυτό περιγράφεται αυτή η ιδιότητα και απεικονίζεται πως μπορεί να ωφελήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, από επιφάνειες επαφής μέχρι τις σερπαντίνες των συστημάτων αερισμού - κλιματισμού.

Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε για τις ΗΠΑ, την περίοδο αυτή όμως είναι σε εξέλιξη η επεξεργασία ενός οδηγού για την Ευρωπαϊκή αγορά.

Ένας Οδηγός για την Χρήση του Χαλκού και των Κραμάτων του
Pub 197 - Αντιμικροβιακή Αποτελεσματικότητα του Χαλκού και των Κραμάτων του - Ανθεκτικός στη Μεθικιλλίνη Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος
Επιστημονικά δεδομένα. 2 σελίδες, 2009.

Σύντομη σύνοψη της αποτελεσματικότητας του χαλκού και των κραμάτων του κατά των MRSA και EMRSA σε θερμοκρασίες δωματίου και ψύξεως, με καμπύλες εξάλειψης και για εξαιρετικά υψηλές και για τυπικές μικροβιακές προκλήσεις.


Σύντομη σύνοψη της αποτελεσματικότητας του χαλκού και των κραμάτων του κατά των MRSA και EMRSA σε θερμοκρασίες δωματίου και ψύξεως, με καμπύλες εξάλειψης και για εξαιρετικά υψηλές και για τυπικές μικροβιακές προκλήσεις.

Pub 910 - Υγειονομικές Επιφάνειες Επαφής από Χαλκό
Προδιαγραφές υλικών και προϊόντων. 6 σελίδες, 2010.

Ο Οδηγός αυτός είναι στην διαδικασία της ανάπτυξης του, αλλά οι προδιαγραφές για πόρτες και εξαρτήματα του ακολουθούν. Αυτές οι απλές οδηγίες μιας σελίδας παρέχουν οδηγίες σχετικά με τις διαστάσεις, τα κράματα και το φινίρισμα.


Ο Οδηγός αυτός είναι στην διαδικασία της ανάπτυξης του, αλλά οι προδιαγραφές για πόρτες και εξαρτήματα του ακολουθούν. Αυτές οι απλές οδηγίες μιας σελίδας παρέχουν οδηγίες σχετικά με τις διαστάσεις, τα κράματα και το φινίρισμα.

Εάν συνεχίσετε την περιήγησή σας στον ισότοπο μας, σημαίνει ότι αποδέχεστε να λαμβάνετε τα cookies. Μάθετε περισσότερα ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο.

Accept